Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rezerwy obowiązkowe

  Charakterystyka

  Rezerwy obowiązkowe - określona procentowo część środków pieniężnych banku komercyjnego, która ma być utrzymana (dotyczy średniej wysokości miesięcznego salda) na jego rachunku w banku centralnym. Z jednej strony system rezerw obowiązkowych zapewnia wypłacalność banków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /2 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala pomiaru

  Charakterystyka

  Skala pomiaru - to praktyczny sposób mierzenia trudno obserwowalnej lub ukrytej cechy. Skale to złożone mierniki, które poprzez matematyczne przekształcenia łączą wiele wskaźników opisujących dane zjawisko (na przykład odpowiedzi na kilka pytań powiązanych tematycznie).

  Stefan Nowak...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /5 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala pomiaru

  Charakterystyka

  Skala pomiaru - to praktyczny sposób mierzenia trudno obserwowalnej lub ukrytej cechy. Skale to złożone mierniki, które poprzez matematyczne przekształcenia łączą wiele wskaźników opisujących dane zjawisko (na przykład odpowiedzi na kilka pytań powiązanych tematycznie).

  Stefan Nowak...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /5 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz papierowy

  Charakterystyka

  Posługiwanie się złotymi monetami i kruszcem wraz z rozwojem handlu na skalę światową, stało się niewygodne i kosztowne, zwłaszcza w kwestii przechowywania i transportu. Dlatego też w drodze ewolucji postaci pieniądza pojawił się pieniądz papierowy.

  Geneza

  Pieniądz papierowy jest...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /2 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pieniądz papierowy

  Charakterystyka

  Posługiwanie się złotymi monetami i kruszcem wraz z rozwojem handlu na skalę światową, stało się niewygodne i kosztowne, zwłaszcza w kwestii przechowywania i transportu. Dlatego też w drodze ewolucji postaci pieniądza pojawił się pieniądz papierowy.

  Geneza

  Pieniądz papierowy jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /2 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klin podatkowy

  Charakterystyka

  Pojęcie klina podatkowego wiąże się z podatkowymi i pozapodatkowymi daninami. Klin podatkowy na przykładzie wynagradzania pracowników możemy zdefiniować jako: iloraz różnicy między kosztami pracy ponoszonymi przez pracodawcę, a wynagrodzeniem netto pracownika oraz kosztów pracy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klin podatkowy

  Charakterystyka

  Pojęcie klina podatkowego wiąże się z podatkowymi i pozapodatkowymi daninami. Klin podatkowy na przykładzie wynagradzania pracowników możemy zdefiniować jako: iloraz różnicy między kosztami pracy ponoszonymi przez pracodawcę, a wynagrodzeniem netto pracownika oraz kosztów pracy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje prognoz

  Charakterystyka

  W literaturze występuje wiele podziałów na rodzaje prognoz, najczęściej spotyka się jednak podziały ze względu na następujące kryteria:

  Ze względu na okres prognozowania

  Okres czyli okres, którego dotyczy prognoza

  krótkoterminowe (od jednego do trzech miesięcy); średnioterminowe...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /2 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje prognoz

  Charakterystyka

  W literaturze występuje wiele podziałów na rodzaje prognoz, najczęściej spotyka się jednak podziały ze względu na następujące kryteria:

  Ze względu na okres prognozowania

  Okres czyli okres, którego dotyczy prognoza

  krótkoterminowe (od jednego do trzech miesięcy); średnioterminowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /2 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek VAT - należny

  Charakterystyka

  Podatek VAT należny to taki, który jest obliczany w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży. Jest to więc podatek który dotyczy sprzedaży usług lub produktów i "należy się" Urzędowi Skarbowemu od nas. Innymi słowy podatek VAT należny jest to podatek naliczony przez przedsiębiorcę przy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /2 093

  praca w formacie txt

Do góry