Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jules Amar

  Jules Amar (1879-1935) urodził się w Tunisie. Studia ukończył na Sorbonie. Nazstępnie został kierownikiem Laboratorium Fizyki na Wydziale Medycyny w Paryżu. Później został dyrektorem Laboratorium Badań nad Pracą Zawodową w CNAM (Concervatoire National des Arts et Metiers). Równolegle prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /3 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkłady na żądanie

  Wkłady na żądanie

  Wkłady na żądanie, czyli wkłady a vista to depozyty bankowe płatne na żądanie klienta banku. Są one deponowane w banku na czas nieokreślony, przy czym klient w każdej chwili może środki pieniężne wypłacać bez utraty należnych odsetek. W tej kwestii, depozyty a vista są...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /2 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prakseologia

  Charakterystyka

  Prakseologia to nauka zajmująca się badaniem ludzkich czynności celowych i świadomych czyli o sprawnym

  działaniu. Dąży ona do wypracowywania bardzo szerokich i uniwersalnych recept osiągania celu, czyli sposobów jego jak

  najefektywniejszego zrealizowania poprzez formułowanie tzw...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /2 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty finansowe

  Wstęp

  Definicja instrumentu finansowego w sposób nieoderwany łączy się z pojęciem rynku finansowego. na rynku tym podmioty mogą w sposób szybki, łatwy, a zarazem bezpieczny przeprowadzać i rozliczać transakcje finansowe. W dzisiejszych czasach ciężko wyobrazić sobie sprawnie działającą gospodarkę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /8 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty finansowe

  Wstęp

  Definicja instrumentu finansowego w sposób nieoderwany łączy się z pojęciem rynku finansowego. na rynku tym podmioty mogą w sposób szybki, łatwy, a zarazem bezpieczny przeprowadzać i rozliczać transakcje finansowe. W dzisiejszych czasach ciężko wyobrazić sobie sprawnie działającą gospodarkę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /8 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługa gastronomiczna

  Charakterystyka

  Do przedsiębiorstw tego typu należą przedsiębiorstwa gastronomiczne, które:

  prowadzą działalność produkcyjną w powiązaniu z działalnością handlową, to znaczy przetwarzają surowce spożywcze na posiłki i dostarczają je konsumentom. prowadzą "obsługę osobistą" człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /5 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka rezerw obowiązkowych

  Polityka rezerw obowiązkowych

  Jest to instrument banku centralnego, zaliczany bezpośrednio do środków kontroli kredytów. Środek ten ma charakter ilościowy. System bankowych rezerw obowiązkowych pozwala bankowi centralnemu regulować ilość pieniądza w obiegu gospodarczym, a także ma na celu zapewnienie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /3 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza transakcyjna

  Charakterystyka

  Każde negocjacje prowadzą do zawarcia jakiejś transakcji. Jednak ze względu na złożoność umysłu ludzkiego nie zawsze można przewidzieć ich skutki. Analiza transakcyjna to koncepcja Erica Berne'a, w której ukazał on trzy schematy zachowań ludzkich:

  Ja - Dorosły: osoba, która myśli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /2 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Permutacja

  Charakterystyka

  (franc. <i permutation </i )<br

  Permutacją zbioru A składającego z się z n-elementów, określamy każdy n-wyrazowy ciąg, zawierający wszystkie elementy zbioru A.

  Permutacja to każde możliwe uporządkowanie wszystkich elementów zbioru.

  Pamiętaj:Jeśli w zadaniu wykonujemy operacje na...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /3 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan urlopów

  Charakterystyka

  Plan urlopów to dokument, w którym ustala się terminy wykorzystania urlopów wypoczynkowych.

  Artykuł 163 Kodeksu Pracy mówi, że urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Za ustalenie planu urlopów odpowiada pracodawca, który ma obowiązek wziąć pod uwagę wnioski...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /2 734

  praca w formacie txt

Do góry