Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Układy zbiorowe pracy

  Charakterystyka

  Układy zbiorowe pracy stanowią szczególny rodzaj porozumień zawieranych między pracodawcami lub organizacjami pracodawców a związkiem lub związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników. Układy określają przede wszystkim warunki wynagradzania za pracę, przyznawania innych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /3 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układy zbiorowe pracy

  Charakterystyka

  Układy zbiorowe pracy stanowią szczególny rodzaj porozumień zawieranych między pracodawcami lub organizacjami pracodawców a związkiem lub związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników. Układy określają przede wszystkim warunki wynagradzania za pracę, przyznawania innych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /3 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giełda

  Charakterystyka

  Giełda jest to regularne, odbywające się w określonym czasie i miejscu, podporządkowane określonym normom i zasadom spotkanie osób pragnących zawrzeć transakcje kupna-sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji, których przedmiotem są dobra zamienne.

  Giełda to jedna...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /4 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja podziałowa

  Charakterystyka

  Kalkulacja podziałowa polega na ustaleniu jednostkowego kosztu wyrobów lub usług jako wielkości średniej, która została otrzymana poprzez podzielenie łącznej sumy poniesionych kosztów produkcji lub usług przez równoważną liczbę wytworzonych jednostek kalkulacyjnych.

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /3 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja podziałowa

  Charakterystyka

  Kalkulacja podziałowa polega na ustaleniu jednostkowego kosztu wyrobów lub usług jako wielkości średniej, która została otrzymana poprzez podzielenie łącznej sumy poniesionych kosztów produkcji lub usług przez równoważną liczbę wytworzonych jednostek kalkulacyjnych.

  ...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /3 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja podziałowa

  Charakterystyka

  Kalkulacja podziałowa polega na ustaleniu jednostkowego kosztu wyrobów lub usług jako wielkości średniej, która została otrzymana poprzez podzielenie łącznej sumy poniesionych kosztów produkcji lub usług przez równoważną liczbę wytworzonych jednostek kalkulacyjnych.

  ...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /3 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda łańcucha krytycznego

  Charakterystyka

  Metoda łańcucha krytycznego (CCPM-Critical Chain Project Management) metoda ta pokazuje nam nowy sposób prowadzenia projektów. Dotychczas gdy szacowano czas trwania poszczególnych etapów projektu dbano o dodanie znaczących marginesów bezpieczeństwa do poszczególnych zadań, lecz i tak...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /2 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła neoklasyczna

  Charakterystyka

  Szkoła neoklasyczna, znana też jako szkoła ortodoksyjna, jest jedną ze szkół w historii myśli ekonomicznej, której początki sięgają lat siedemdziesiątych XIX wieku, a jej koncepcje są rozwijane po teraźniejszość.

  Przedstawiciele i ich dzieła

  Jej najważniejszymi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.11.2011 Znaków /3 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Quality Audit Meeting

  Charakterystyka

  Quality Audit Meeting jest metodą wspomagającą rozwój wiedzy w organizacji. Wyrosła ona na bazie japońskiej kultury narodowej i organizacyjnej ceniącej kult jakości, zespołowa|pracy zespołowej i pracowników w zarządzaniu|partycypacji pracowników w zarządzaniu. Istota tej metody...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /3 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka cywilna

  Charakterystyka

  Spółka cywilna (czyli spółka prawa cywilnego) jest spółką osobową co oznacza, że decydującą rolę odgrywają w niej wspólnicy. Spółka cywilna jako forma współdziałania osób (osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.11.2011 Znaków /3 538

  praca w formacie txt

Do góry