Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rynek asekuracyjny

  Definicja

  Rynek asekuracyjny określany jest jako forma zabezpieczenia się przed ryzykiem; ściśle wiąże się on z rynkiem transakcji terminowych, czyli rynkiem dostaw określonych towarów, opartym na zawieranych kontraktach pomiędzy sprzedającymi a kupującymi, w których ustalona jest wielkość...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki powstania konfliktu

  Wprowadzenie

  W efektywnych negocjacjach należy brać pod uwagę przyczyny zaistniałych konfliktów. Wymaga to trwałej diagnozy. Niezbędna jest zarówno pełna wiedza dotycząca konkretnego konfliktu, jak i znajomość ogólnych uwarunkowań prowadzących do zajścia tego zjawiska. Negocjacje są bowiem nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /5 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dywersyfikacji poziomej

  Charakterystyka

  Dywersyfikacja pozioma polega na rozszerzeniu produkcji o wyroby lub też usługi nie wykraczające poza przemysł, w którym firma działa obecnie. Wprowadza się do produkcji nowe wyroby, które są związane z "know-how", doświadczeniem oraz możliwościami techniczno-ekonomicznymi tego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /2 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dywersyfikacji poziomej

  Charakterystyka

  Dywersyfikacja pozioma polega na rozszerzeniu produkcji o wyroby lub też usługi nie wykraczające poza przemysł, w którym firma działa obecnie. Wprowadza się do produkcji nowe wyroby, które są związane z "know-how", doświadczeniem oraz możliwościami techniczno-ekonomicznymi tego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /2 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwzorowywanie wiedzy

  Charakterystyka

  Jest to klasa narzędzi pozwalających na graficzne przedstawienie zależności pomiędzy różnymi kategoriami wiedzy zapisanych i zgromadzonych w systemie zarządzania wiedzą.

  Metodą znajdującą zastosowanie w tych narzędziach są tzw: mapy wiedzy (ang. knowledge map) lub technika...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka alternatywna

  Wprowadzenie

  Ostatnio pojawia się coraz więcej głosów krytycznych głosów pod kątem turystyki masowej i jej negatywnego oddziaływania na środowisko i społeczności lokalne miejsc turystycznych. Rzeczywistość współczesnej turystyki jest niestety często mroczna: nadużywanie alkoholu, narkotyki...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /2 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Megainflacja

  Definicja

  Megainflacja to pojęcie stosowane na określenie stanu pomiędzy inflacją galopującą, a hiperinflacją.

  Geneza

  O inflacji galopującej możemy mówić wtedy kiedy ceny wzrastają według co najmniej dwucyfrowych stóp. W takich warunkach państwo nie jest już w stanie nad inflacją w jakikolwiek...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.11.2011 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Douglas McGregor

  Charakterystyka

  Douglas McGregor - (1906 - 1964), amerykański psycholog społeczny, najwybitniejszy przedstawiciel nowego toru w teorii oraz praktyce zarządzania, który określono nazwą human relations (czyli stosunki międzyludzkie). Był profesorem zarządzania w Instytucie Technologii w Massachusetts oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.11.2011 Znaków /2 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie sprawozdań finansowych

  Charakterystyka

  Sprawozdania finansowe są to różnego rodzaju sprawozdania i raporty sporządzane przez każdą firmę prowadzącą działalność gospodarczą zarówno na użytek wewnętrzny np. do poprawy efektywności zarządzania jak również na potrzeby zewnętrzne chociażby dla różnych grup odbiorców...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.11.2011 Znaków /3 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt Tanziego

  Charakterystyka

  Efekt Tanziego, którego pełna nazwa brzmi efekt Olivery-Tanziego, odnosi się do sytuacji kiedy następuje znacząca utrata (spadek) realnych przychodów jakie rząd (państwo) otrzymuje w okresie występowania hiperinflacji.

  Zjawisko to występuje wtedy, kiedy rząd nie jest w stanie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.11.2011 Znaków /2 507

  praca w formacie txt

Do góry