Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Regulamin pracy

  Charakterystyka

  "Regulamin pracy jest jednym ze specyficznych źródeł prawa pracy. Z tytułu spełnienia zasad przewidzianych w art. 9 par. 1 k.p. należy do przepisów prawa pracy, chociaż tylko część jego postanowień - tworzących nowe, swoiste reguły postępowania - posiada charakter normatywny -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /9 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin pracy

  Charakterystyka

  "Regulamin pracy jest jednym ze specyficznych źródeł prawa pracy. Z tytułu spełnienia zasad przewidzianych w art. 9 par. 1 k.p. należy do przepisów prawa pracy, chociaż tylko część jego postanowień - tworzących nowe, swoiste reguły postępowania - posiada charakter normatywny -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /9 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autorytet

  AUTORYTET - to wysokie poważanie danego osobnika w określonym kręgu osób. Autorytet jest jednym ze źródeł władzy i możności kierowania innymi. Istota autorytetu polega na tym, iż kierowani pozytywnie oceniają walory charakteru i umysłu osoby kierującej, wskutek czego z góry są nastawieni na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja - formy organizacji

  Definicja i podział

  Proces produkcji to uporządkowany ciąg działań prowadzących do wytworzenia produktu. Proces produkcji dzielimy na:

  operacje technologiczne- następuje tutaj zmiana właściwości fizycznych, chemicznych biologicznych oraz psychicznych, skutkiem tych działań jest nowy kształt...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /6 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobrobyt

  Charakterystyka

  Dobrobyt - jego istotnym elementem jest ocena poziomu dobrego samopoczucia z dostępnych warunków gospodarczych, kulturowych, politycznych i środowiskowych.

  Wyróżnia się następujące rodzaje dobrobytu :

  gospodarczy - opisuje za pomocą form ekonomicznych w jakim stopniu ludzie zaspokajają...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /3 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromadzenie informacji

  Definicja

  Gromadzenie informacji, rozumiane jest jako ciągły proces polegający na pozyskiwaniu adekwatnych informacji, określaniu sposobów ich przechowywania (w postaci zdefiniowanych zapisów w bazach danych), utrzymywaniu informacji (zapewnienie integralności danych, bezpieczeństwa fizycznego dostępu do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /2 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja otwarta

  Charakterystyka

  Inflacja otwarta przejawia się w nieskrępowanym żadnymi ograniczeniami wzroście cen do poziomu równoważącego na bieżąco strumienie popytu i podaży. Często nazywana jest inflacją cenową.

  W gospodarce rynkowego kapitalizmu inflacja otwarta przejawiała się we wzroście poziomu cen...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krótka sprzedaż

  Charakterystyka

  Operacją przeciwną w stosunku do zakupu akcji jest tzw. krótka sprzedaż (pozycja krótka). Operacja ta polega na pożyczeniu akcji od innego uczestnika rynku, sprzedaniu ich, a następnie po pewnym czasie odkupieniu ich na rynku i oddaniu w określonym czasie pożyczkodawcy (K. Jajuga 1999...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /2 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie pracy biurowej

  Dorobek nauk o zarządzaniu w sferze pracy administracyjnej to, oprócz koncepcji, również szereg metod i technik opracowanych specjalnie dla potrzeb organizacji biur lub zaadaptowanych z przemysłu. Przegląd wybranych prezentuje tab. 1.

  Tab. 1. Wybór metod służących organizacji pracy administracyjnej

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.11.2011 Znaków /5 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwit depozytowy

  Charakterystyka

  Kwit depozytowy jest papierem wartościowym inkorporującym prawo własności do jednej lub wielu akcji spółki, która podlega zdeponowaniu. Kwity te są emitowane i stanowią przedmiot obrotu na zagranicznych rynkach kapitałowych. (W. Dębski, 2003 s.113)

  Jest to zbywalny dokument...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.11.2011 Znaków /2 464

  praca w formacie txt

Do góry