Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  NPV

  Charakterystyka

  Aby firma podjęła właściwą decyzję w związku z inwestycjami kapitałowymi leżącymi w interesie udziałowców, musi zastosować regułę decyzyjną. Reguła ta pozwala rozgraniczyć propozycje możliwe do przyjęcia od takich, których przyjęcie będzie niemożliwe. Reguła ta nie może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /4 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NPV

  Charakterystyka

  Aby firma podjęła właściwą decyzję w związku z inwestycjami kapitałowymi leżącymi w interesie udziałowców, musi zastosować regułę decyzyjną. Reguła ta pozwala rozgraniczyć propozycje możliwe do przyjęcia od takich, których przyjęcie będzie niemożliwe. Reguła ta nie może...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /4 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estymator

  Charakterystyka

  Estymatorem parametru populacji jest statystyka z próby używana do oszacowania tego parametru. Oceną lub szacunkiem parametru jest<brkonkretna wartość liczbowa estymatora z danej próby. Jeżeli jako ocenę podajemy jedną wartość liczbową, nazywamy ją oceną punktową<brparametru...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /2 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres wypowiedzenia

  Definicje

  Wypowiedzenie umowy o pracę może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik. Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie, musi ona być prawdziwa i konkretnie określona.

  Rozwiązanie umowy o pracę następuje po upływie ściśle określonego przez prawo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /7 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie bliższe

  Charakterystyka

  Otoczenie bliższe - zwane inaczej otoczeniem konkurencyjnym przedsiębiorstwa, mikrootoczeniem - to ogół podmiotów, które wpływają na przedsiębiorstwo i na które przedsiębiorstwo może wpływać.

  Jedną z cech otoczenia bliższego jest to, że między jego elementami a przedsiębiorstwem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez projekty

  Definicja

  Zarządzanie przez projekty - zestaw działań obejmujący planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie , przewodzenie tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie, skierowanych na projekty i wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /4 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategiczna karta wyników

  Charakterystyka

  Strategiczna Karta Wyników to koncepcja monitorowania strategii opracowana przez R. Kaplana i D. Nortona. Wykorzystuje spójny system finansowych i pozafinansowych wskaźników do bieżącej oceny stanu organizacji.

  Strategiczna karta wyników zakłada przedstawienie strategii w postaci zestawu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /3 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewaluacja

  Charakterystyka

  Ewaluacja - jest to kompleksowa ocena danego projektu, polityki, programu czy inwestycji, biorąca pod uwagę wszystkie jego stadia, to jest- planowanie, realizacja, oraz pomiar rezultatów. Dostarcza ona informacji wykorzystywanych przy decyzyjny|procesie decyzyjnym.

  Zgodnie z rozporządzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewaluacja

  Charakterystyka

  Ewaluacja - jest to kompleksowa ocena danego projektu, polityki, programu czy inwestycji, biorąca pod uwagę wszystkie jego stadia, to jest- planowanie, realizacja, oraz pomiar rezultatów. Dostarcza ona informacji wykorzystywanych przy decyzyjny|procesie decyzyjnym.

  Zgodnie z rozporządzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje wielostronne

  Charakterystyka

  W odpowiedzi na coraz to nowe wyzwania stawiane kadrze kierowniczej w aktualnych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw (w turbulentnym otoczeniu na rynku globalnym przy dynamicznie rozwijającej się technologii informacyjnej) niezbędne jest doskonalenie narzędzi zarządzania we wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.11.2011 Znaków /6 240

  praca w formacie txt

Do góry