Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Delikt kradzieży - pojecie i rodzaje

  Kradzież (furtum) istniała już w prawie XII tablic, a prawo klasyczne określiło ja jako zagarnięcie cudzej rzeczy w celu osiągnięcia korzyści. Rozumiano przez nią zarówno przywłaszczenie sobie cudzej rzeczy (furtum rei), bezprawne używanie cudzej rzeczy (furtum usus) a nawet samowolny zabór...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie zobowiązania

  Dłużnik odpowiadał za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie kontraktu z mocy prawa, wierzyciel mógł domagać się odszkodowania pod postacią grzywny za niewykonane świadczenie. Prawo nakładało na dłużnika obowiązek naprawienia szkody. Ponosił on odpowiedzialność nie w związku z istnieniem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiedzenie - pojęcie i wymogi

  Zasiedzenie(usucapio) było formą nabycia prawa własności wskutek ciągłego posiadania przez określony czas. Było ono dostępne tylko dla obywateli rzymskich i należało spełnić warunki: zasiedzenia nie mógł dokonać dzierżyciel, musiał nieprzerwanie posiadać rzecz (jeśli przerwał, musiał od...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawarcie małżeństwa i wymogi jego ważności

  Zawarcie małżeństwa następowało wskutek obopólnej decyzji o podjęciu związku monogamicznego. Widoczną oznaką małżeństwa było przejście kobiety do domu mężczyzny w orszaku ślubnym i odbycie stosunku, jednak za ważniejszy uznawano pierwszy wymóg, drugi nie był konieczny. Zawarcie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie prawa pierwotne i pochodne

  Pierwotne nabycie prawa własności ma miejsce na skutek zawłaszczenia, znalezienia skarbu, połączenia rzeczy, przetworzenia, nabycia pożytków i zasiedzenia. Pochodne sposoby nabycia prawa własności to: mancypacja, in iure cessio i tradycja. Nabycie pierwotne:

  a/. zawłaszczenie - to nabycie prawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /5 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki motywacyjne

  Charakterystyka

  Umiejętność motywowania podwładnych jest jednym z elementów decydujących o skuteczności pracy menedżera. Ważne jest poznanie czynników, które motywują pracowników do większej efektywności pracy, większego angażowania się w sprawy organizacji czy powodują satysfakcję z wykonywanej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /2 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście ilościowe

  Charakterystyka

  Ilościowe podejście do zarządzania polega na stosowaniu metod ilościowych w zarządzaniu. Innymi słowy w podejściu tym stosowane są pewne modele matematyczne, pomagają one menedżerom w procesie podejmowania decyzji. W nieco ogólniejszym ujęciu, zarządzanie ilościowe skupia się na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /2 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze

  Wprowadzenie

  Środowisko przyrodnicze jest źródłem różnych dóbr materialnych, powstałych w wyniku pracy produkcyjnej człowieka z przekształconych tworów przyrody. Oprócz tego , dzięki temu, że potrafimy dostrzec jej piękno jest dla nas źródłem przeżyć duchowych i intelektualnych. Bezpośrednio...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /4 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TLS

  Charakterystyka

  TLS (ang. Transport Layer Security) - jest to rozwinięcie internetowego protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer) zaprojektowanego przez firmę Netscape. Zadaniem SSL jest zapewnienie poufności oraz integralności danych przesyłanych przez Internet. SSL umożliwia autoryzację serwera oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /3 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek

  Definicja

  Z pojęciem rynku spotykamy się stosunkowo wcześnie a mianowicie już podczas procesu transformacji (przechodzenia z gospodarki naturalnej do towarowej), kiedy to po raz pierwszy można było mówić o wymianie jako elemencie szeroko rozumianego procesu gospodarowania.

  Wymiana ta miała początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.11.2011 Znaków /4 978

  praca w formacie txt

Do góry