Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Transmisja powołania do dziedziczenia

  Transmisja powołania (transmissio) polegała na możności nabycia prawa do spadku z którego nie skorzystał dziedzic powołany przed swoją śmiercią przez jego spadkobierców. Pojawiła się ona bardzo późno i w prawie justniańskim przyjęto dopiero jej istnienie, dając dziedzicom jeden rok na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowe i majątkowe skutki małżeństwa

  Skutki zależały od tego czy żona jest pod władzą męża (małżeństwo cum manu) czy jest alieni iuris (małżeństwo sine manu). W pierwszym przypadku wchodziła do rodziny agnacyjnej męża jako jego córka, a siostra dla własnych dzieci. Wszystko co miała i nabyła stawało się własnością...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt zastawu ręcznego

  Zastaw ręczny(pignus) był zabezpieczeniem innej umowy, jego cechami było to że w razie wykonania umowy biorący rzecz w zastaw miał obowiązek jej zwrotu, a zastawiający mógł tego żądać sądownie. W razie jego niewykonania, bądź przed jego wykonaniem, zastawnik miał prawo wydobycia utraconej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy charakterystyczne rzymskiego procesu kognicyjnego

  Brak podziału na stadia in iure i apud iudicem, zanik formułki, proces toczył się przed urzędnikiem państwowym (najpierw cesarz i prefekci, potem konsulowie i specjalni pretorzy ds. opieki i fideikomisów). Strony nie wybierały sędziego, mogły zgłosić zarzut iudex suspectus ("sędzia podejrzany")...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa powiernicza

  Umowa powiernicza (fiducia), będąca kontraktem realnym powstawała gdy pozbywca przenosił na odbiorcę własność rzeczy oznaczonych co do gatunku, umawiając się równocześnie, iż jej zwrot nastąpi w określonych okolicznościach w tej samej ilości i jakości. Własność rzeczy przenoszono przy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązanie kumulatywne i solidarne

  Zobowiązanie kumulatywne miało miejsce gdy każdy z wielu dłużników miał obowiązek spełnić całe świadczenie na rzecz wierzyciela bądź wierzycieli. Spełnienie świadczenia przez jednego dłużnika bądź wobec jednego wierzyciela nie uszczuplało praw innych osób uprawnionych. Najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kilka zastawów na jednej rzeczy

  Kilka zastawów na jednej rzeczy mogło powstać tylko przy zastawie umownym (hipoteka), w którym dłużnik zatrzymywał rzecz zastawu. Między wierzycielami istniała zasada prior tempore, potior iure (kto pierwszy w czasie , ten lepszy co do prawa) dająca najlepsze stanowisko pierwszemu wierzycielowi.

  On...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkubinat i inne związki pozamałżeńskie

  Konkubinat był to trwały związek kobiety i mężczyzny którzy bądź nie chcieli zawrzeć rzymskiego małżeństwa (affectio maritalis) bądź nie mogli tego uczynić z braku conubium. Konkubina nie miała honorowych praw żony, a dzieci nie podlegały władzy ojca. Rzymianie lubili konkubinat bo lex Iulia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy rozwoju prawa prywatnego

  Wyróżnia się cztery okresy:

  a/. prawa archaicznego (wczesnego) - od początku Rzymu do początku wojen punickich (połowa III wieku p.n.e.)

  b/. prawa przedklasycznego - od początku wojen punickich do początku naszej ery.

  c/. prawa klasycznego - od początku naszej ery do 235 roku n.e.

  d/. upadku prawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt najmu

  Kontrakt najmu miał trzy postacie:

  a/. kontrakt najmu rzeczy (locatio conductio rei)

  b/. kontrakt najmu usług (locatio conductio operarum) - pracownik niewykwalifikowany pracuje dla pracodawcy w systemie dniówek, płatnych z dołu. Jeśli choruje - nie zarabia, jeśli jest a szef nie korzysta z jego usług...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /710

  praca w formacie txt

Do góry