Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Sesja wymiany wizerunku

  Charakterystyka

  Sesje wymiany wizerunku są jedną z nowoczesnych technik kierowania sytuacją konfliktową, dzięki której możliwe staje się wypracowanie rozwiązania sporu przy wzajemnej współpracy jego uczestników.

  Organizowanie sesji wymiany wizerunku ma na celu przybliżenie stronom zainteresowanym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.11.2011 Znaków /3 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność prawna i jej wymogi

  Zdolność prawna (podmiotowość prawna) – jest to zdolność do tego, aby być podmiotem praw i obowiązków. Zdolność prawną ma zatem ten, kto może być np. właścicielem.

  W nomenklaturze prawniczej ten kto ma zdolność prawną, zwie się osobą. W prawie cywilnym istnieją dzisiaj dwa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfuzja - sposób wygaśnięcia zobowiązań

  Konfuzja jako sposób wygaśnięcia zobowiązań miała miejsce gdy w jednej osobie zlewały się prawa zobowiązania i wierzytelności (np. otrzymanie spadku od wierzyciela).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzymskie zbiory konstytucji cesarskich

  Za dominatu ustawy cesarskie spisano w kodeksy: gregoriański, hermogeniański i uznany prawnie teodozjański z 438 roku n.e. . Ten ostatni uznał za nieważne wszystkie nowe ustawy nie wpisane do kodeksu, zawierał także dwa poprzednie.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastaw rzeczywisty i umowny

  Istniał zastaw rzeczywisty (pignus) i umowny czyli hipoteka (hypotheca). Hipoteka powstawała jako nieformalna umowa wierzyciela z dłużnikiem i była dołączana do innej umowy jako jej zabezpieczenie.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pacta legitma

  Pacta legitima były to umowy uznane za zaskarżalne przez ustawy cesarskie okresu dominatu, wśród nich były: darowizna (donatio) i zapis na sąd polubowny (compromissum).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie formy testamentu

  W najdawniejszym prawie rzymskim istniały dwie formy testamentu: testament sporządzony na zgromadzeniu ludowym i przed oddziałem wojskowym przed walką. Następnie rozwinął się testament mancypacyjny. Spadkodawca mancypował cały majątek na powiernika, udzielając mu instrukcji komu i jaką część...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domniemanie ojcostwa

  Domniemanie ojcostwa miało miejsce gdy mężczyzna był mężem kobiety, a dziecko urodziło się najwcześniej w 182 dni od zawarcia związku i najpóźniej w 300 dni od jego ustania. Obowiązywała zasada pater is est, quem nuptiae demonstrant ("ojcem jest ten na kogo wskazuje małżeństwo"). Można było...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powództwo ustalające w procesie rzymskim

  Jego formułka zawierała tylko intentio, wnosiło się w celu ustalenia stosunku prawnego lub stanu faktycznego. Nazywano je praeiudicium ("postępowanie przedsądowe"), gdyż miało na celu przygotowanie następnego procesu.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie i wygaśnięcie służebności

  Służebność powstawała na skutek decyzji właściciela i przy udziale osoby zainteresowanej. Służyły do tego in iure cessio, ale grunty wiejskie można było mancypować. Równie dobrze służebność mogła powstać poprzez zastrzeżenie właściciela, który np. sprzedawał nieruchomość. Mogła ona...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt

Do góry