Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Leges Romanae Barbarorum

  Upadek Cesarstwa Zachodniego w 476r nie pociągnął za sobą od razu zaniku znaczenia prawa rzymskiego. Obowiązywało ono nadal w państwach powstałych na gruzach Cesarstwa, a w późniejszych wiekach jego moc obowiązywania rozszerzyła się nawet na obszary, które nigdy do Imperium Romanum nie należały. W...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa XII Tablic

  Według tradycji antycznej ustawa ta swe powstanie zawdzięcza stanowczym żądaniom plebejuszy w stosunku do patrycjuszy, by dokonać spisania istniejącego prawa zwyczajowego (niepisanego). Plebejusze obawiali się, że prawo, którego znajomość i interpretacja była domeną kapłanów – a więc patrycjuszy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo zwyczajowe

  We wszystkich państwach pierwotnych, również i w czasach najdawniejszych w Rzymie źródłem prawa był zwyczaj.

  Ukształtowane na jego podstawie prawo zwie się „prawem zwyczajowym”. W Rzymie określają je jako mos maiorum albo consuetudo. Zwyczaj kształtował się w wyniku ciągłości i niezmienności...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo publiczne i prawo prywatne

  Prawem publicznym jest zespół norm regulujących organizacje państwa, dotychczasowych organów państwowych, a także struktury organizacyjnej państwa.

  Prawo prywatne natomiast reguluje stosunki między osobami, zwłaszcza w zakresie spraw majątkowych i rodzinnych.

  Kryterium podziału prawa na publiczne i...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Offshoring

  Charakterystyka

  Offshoring - jest to proces, który polega na wytwarzaniu usług na terytorium innego państwa niż kraj, z którego pochodzi przedsiębiorstwo. Offshoring może być prowadzony poprzez działania wewnętrzne, czyli stworzenie jednostki, która jest zależna kapitałowo lub poprzez outsourcing...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.11.2011 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda obserwacji migawkowych

  Charakterystyka

  Metoda obserwacji migawkowych należy do grona metod statystycznych - opiera się na zasadzie, mówiącej że im więcej prób wykonamy tym nasze wyniki będą wierniejsze rzeczywistości. Metoda ta może być stosowana zarówno w stosunku do ludzi, środków pracy jak i przedmiotów pracy, a więc...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.11.2011 Znaków /1 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja wirtualna

  Charakterystyka

  Wirtualna organizacja jest tworzona na zasadzie dobrowolności i wzajemnego zaufania przez organizacje, które wstępują w różnego rodzaju związki w celu osiągnięcia korzyści większych niż wtedy, gdyby działały w sposób tradycyjny. Możliwość zaś wchodzenia w takie związki i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.11.2011 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postliminium

  Jeńcy wojenni stawali się zawsze niewolnikami. W ten sposób niewolnikiem mógł się stać nawet obywatel rzymski, ale przed konsekwencjami capitis deminutio maxima chroniły go dwie fikcje:

  jeżeli jeniec powrócił z niewoli, jego prawa jako człowieka wolnego odżywały na podstawie tzw. ius postliminii...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby prawne

  Osobami prawnymi w prawie rzymskim były a) związki osób – korporacje (universitatis), stowarzyszenia (sodalitates), gminy (muncipia) oraz b) masy majątkowe – fundacje, którym prawo nadaje w pewnym zakresie podmiotowość prawną.

  Korporacje w Rzymie znane już były w okresie obowiązywania Ustawy XII Tablic...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność do czynności prawnych

  Zdolność do czynności prawnych jest to zdolność do tego, aby za pomocą czynności prawnych kształtować sytuację prawną własną lub innych osób.

  Zdolność do czynności prawnych w prawie rzymskim ograniczały trzy czynniki: płeć, wiek i stan umysłowy.

  Płeć. Niewiasty według prawa rzymskiego po...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /2 169

  praca w formacie txt

Do góry