Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Służebności osobiste

  Służebności osobiste mogły dotyczyć gruntu, ale ich cechą charakterystyczną było to, że przysługiwały zawsze tylko jakiejś osobie. Osobisty charakter takiej służebności oznaczał, że była ona prawem podmiotowym niezbywalnym i kończyła się z zasady najpóźniej wraz ze śmiercią osoby...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje służebności

  Służebność (servitutes) jest ograniczonym prawem rzeczowym, które upoważnia uprawnionego do korzystania z rzeczy cudzej w pewien ściśle określony sposób.

  Własność daje możliwość do korzystania z rzeczy w zasadzie bez ograniczenia. Służebność natomiast daje prawo do korzystania z rzeczy cudzej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powództwo publicjańskie

  Posiadacz rzeczy, który nie nabył jeszcze własności kwirytarnej, lecz znajdował się w stanie prowadzącym do jej nabycia przez zasiedzenie, utraciwszy swe władztwo, mógł się domagać jego przywrócenia za pomocą actio Publiciana.

  Powództwo to było wzorowane na rei vindicatio. Formułka w powództwie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Golden parachute

  Charakterystyka

  Golden parachutes (złote spadochrony) są jedną z odmian tak zwanych zatrutych pigułek. Jest to metoda obronna wykształcona w latach 80-tych XX wieku mająca na celu zapobieganie przejęcie|wrogim przejęciom na rynku kapitałowym.

  Sposób zastosowania

  Zastosowanie złotych spadochronów miało...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Golden parachute

  Charakterystyka

  Golden parachutes (złote spadochrony) są jedną z odmian tak zwanych zatrutych pigułek. Jest to metoda obronna wykształcona w latach 80-tych XX wieku mająca na celu zapobieganie przejęcie|wrogim przejęciom na rynku kapitałowym.

  Sposób zastosowania

  Zastosowanie złotych spadochronów miało...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powództwo negatoryjne

  Actio negatoria przysługiwało właścicielowi, który wprawdzie nie został pozbawiony posiadania rzeczy, ale prawo jego uległo naruszeniu w inny sposób. Przykładem takiego naruszenia mogą być złośliwie kierowane przykre wyziewy na grunt właściciela (immissiones), najczęściej polegało ono na bezprawnym...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powództwo windykacyjne

  Rei vindicatio – powództwo windykacyjne służyło kwirytarnemu właścicielowi rzeczy do „wydobycia” jej od osoby nieuprawnionej -> „skarga wydobywcza”.

  Powodem mógł być taki pretendent, który nie był posiadaczem rzeczy spornej, ale twierdził, że jest jej właścicielem kwirytarnym. Rei vindicatio chroniła...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /2 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona prawa własności

  Podstawowymi powództwami służącymi właścicielom do ochrony ich prawa własności były:

  powództwo windykacyjne (rei vindicatio)

  powództwo negatoryjne (actio negatoria)

  Do ochrony własności bonitarnej służyło powództwo publicjańskie (actio Publiciana)

  Wszystkie te powództwa miały...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie owoców

  Pożytki (fructus) nabywał w sposób pierwotny na własność: właściciel rzeczy macierzystej, jej posiadacz w dobrej wierze oraz emfiteuta. Stawali się oni właścicielami pożytków w chwili oderwania się ich od rzeczy macierzystej (separatio).

  Jej użytkownik nabywał własność pożytków również w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport

  Charakterystyka

  Transport - jest to wyodrębniony zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków (np. samochodu, samolotu, kolei, statku itp.).

  Transport w powiązaniu z produkcją i obrotem towarowym stanowi część koncepcji logistycznej. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /6 782

  praca w formacie txt

Do góry