Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Powództwa działowe (actiones divisoriae)

  Należały do nich :

  actio familiae erciscundae – powództwo o podział spadku pomiędzy współspadkobierców;

  actio communi dividundo – powództwo o podział wspólnej rzeczy pomiędzy współwłaścicieli;

  actio finium regundarum- powództwo o uregulowanie granic między sąsiadami.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actio popularis

  Skargi, które mógł wnosić każdy obywatel. Była ona ograniczona czasowo do jednego roku w przypadku uszkodzenia ciała człowieka wolnego i w przypadku śmierci. Skarga za zniszczenie rzeczy nie była ograniczona terminem składania.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skargi odszkodowawcze i penalne

  - Actiones rei pesecutoriae (skargi odszkodowawcze) celem ich było pokrycie poniesionej szkody;

  - Actiones poenales ( skargi penalne ) służyły do wymierzania kary prywatnej;

  - Actiones mixtae (skargi mieszane ) miały na celu zarówno uzyskanie odszkodowania jak i ukaranie sprawcy.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones poenales (skargi penalne)

  Służyły do dochodzenia przez poszkodowanego pewnej kwoty tytułem kary prywatnej od sprawcy przestępstwa. Skarga actiones poenales nie mogła być stosowana wobec dziedziców sprawcy, mogły być jednak stosowane przez dziedziców poszkodowanego.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencja skarg

  Niekiedy do ochrony jakiegoś uprawnienia , prawo przewidywało dwa lub więcej powództw. Była to tzw. konkurencja powództw. W takim wypadku powód mógł wybrać jedno z nich, ale tylko do momentu litis contestatio.

  Niemożność stosowania powództw konkurencyjnych miała miejsce w przypadku, gdy zachodziła...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones in ius - in factum (conceptae)

  Skargi opierające się wyłącznie na imperiumi pretora, za pomocą których pretor chronił jakiś stan faktyczny który nie znajdował w ius civile. Udzielał on wtedy skargi opartej nie na prawie , lecz na samym fakcie, który był opisany w treści formułki. Podstawą udzielenia były zdarzenia, które nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones utiles

  Jedna ze skarg pretorskich, nawiązywała do uprawnień chronionych przez ius civile. Actiones utiles (skargi analogowe), których pretor udzielał wówczas, gdy brakowało jednej z wymaganych przez ius civile przesłanek odpowiedzialności.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones in rem i actiones in personam

  Actiones in rem to powództwa rzeczowe, służące do ochrony praw rzeczowych. Były skuteczne wobec każdego kto naruszył cudze prawo do rzeczy. W powództwach takich intentio formułki nie wymieniała nazwiska pozwanego tylko zawierała stwierdzenie, że sporna rzecz stanowi własność powoda, albo ma on w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje legisakcji

  Znanych było 5 rodzajów legisakcji tzw. modi lege agendi ; trzy pierwsze służyły do rozwiązywania sporów , pozostałe do prowadzenia egzekucji.

  a)legis actio sacramento ( dwa rodzaje: na rzeczy i o charakterze zobowiązaniowym)

  b)legis actio per iudicis postulationem – na żądanie sędziego

  c)legis actio...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka procesu legisakcyjnego

  Proces legisakcyjny (najstarszy) wziął swoją nazwę stąd, iż postępowanie toczyło się wyłącznie na podstawie ustawy (legis actio). Można więc było dochodzić tylko praw zapisanych w ustawach. Stąd wąski jego zakres zastosowania. Proces rozpoczynał się od wezwania powoda, aby pozwany stawił się...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 656

  praca w formacie txt

Do góry