Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wyrok i jego treść

  Wyrok kończył postępowanie procesowe. Sędzia podawał go ustnie , bez konieczności podawania motywów jakie wpłynęły na jego treść. W wyroku sędzia ustosunkowywał się do żądania zawartego w formułce procesowej lecz w treści orzeczenia zgodnie z zasadą condemnatio pecuniara zasądzał pozwanego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dualizm ekonomiczny

  Charakterystyka

  DUALIZM EKONOMICZNY - inaczej zwany dualizmem agrarnym lub dualizmem gospodarczym, to zjawisko rozchodzenia się dróg rozwoju europejskie gospodarki feudalnej od połowy XV wieku. W krajach Europy Wschodniej (leżących na wschód od rzeki Łaby) dominowała gospodarka folwarczno -...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /2 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspekty systemu zarządzania

  Charakterystyka podejścia

  Zarządzanie jako system może być charakteryzowane za pomocą pięciu aspektów: celowościowego, podmiotowego, strukturalnego, funkcjonalnego, instrumentalnego. Dowolny system zarządzania można opisać stosując to podejście.

  Aspekt celowościowy

  Aspekt celowościowy - dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /1 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość informacji

  Charakterystyka

  Potrzeba pomiaru wartości informacji wynika z następujących jej własności:

  informacja jest jednym z czynników wytwórczych T Dziuba, 2007, s.19-23, informacja jest nabywana za określony mierzalny koszt, który może być znaczny, dostępne są substytuty do każdej specyficznej cząstki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /5 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania B. Prusaka

  Modele P1 i P2

  Systemy wczesnego ostrzegania przed upadkiem przedsiębiorstw P1 oraz P2 autorstwa Błażeja Prusaka, należące do klasy wielowymiarowych modeli analizy dyskryminacyjnej, zbudowane zostały na podstawie próby uczącej, którą stanowiło 80 przedsiębiorstw produkcyjnych (40 wypłacalnych oraz 40...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /6 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania B. Prusaka

  Modele P1 i P2

  Systemy wczesnego ostrzegania przed upadkiem przedsiębiorstw P1 oraz P2 autorstwa Błażeja Prusaka, należące do klasy wielowymiarowych modeli analizy dyskryminacyjnej, zbudowane zostały na podstawie próby uczącej, którą stanowiło 80 przedsiębiorstw produkcyjnych (40 wypłacalnych oraz 40...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /6 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones arbitrariae

  Była to skarga arbitralna, z dodatkowym upoważnieniem dla sędziego. Do skarg tych należały wszystkie actiones in rem . W formułce ( pomiędzy intentio, a condemnatio), pretor umieszczał odpowiednią klauzulę („jeśli zgodnie z twą oceną nie zwróci, względnie nie okaże – zasądź”) uzależniającą...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada kondemnacji pieniężnej

  Zgodnie z tą zasadą ( condemnatio pecuniara ) nawet w przypadku procesu o wydanie rzeczy lub wykonanie zobowiązania , sędzia zasądzał pozwanego tylko na zapłacenie pewnej kwoty pieniężnej. Pamiętać jednak należy , że wysokość tej kwoty określał powód.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pluris petitio (res, tempus, locus, causa)

  Pluris petitio czyli nadmierne żądanie . W przypadku gdy powód posługiwał się formułką z zawartym w intentio ściśle określonym żądaniem ( intentio certa ), ryzykował przegranie całego procesu gdyby w fazie apud iudicem okazało się, że żąda od pozwanego:

  więcej niż się należało ( res...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady sędziowskiej oceny dowodów

  Ocena materiału dowodowego należała do niczym nie skrępowanego uznania sędziego. Mógł on , bez względu na rodzaj dowodów , uznać za prawdziwe tylko te , które trafiały mu do przekonania. Była to zasada sędziowskiej oceny dowodów.

  W trakcie procesu formułkowego, sędzia mógł wysnuć wniosek o...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /605

  praca w formacie txt

Do góry