Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Lex Fufia Caninia – Lex Aelia Sentia – Lex Junia Norbana

  Lex Fufia Caninia z 2r. p.n.e - zastrzegała wyzwalanie testamentowe tylko określonej liczby niewolników. Właściciel, w zależności od posiadanej liczby niewolników mógł ich wyzwalać w proporcjach: 2-10 – połowę; 10-30 – jedną trzecią; 30-100 – jedną czwartą; 100-500 – jedną piątą. Większej liczby...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawowe ograniczenia wyzwoleń niewolników

  Pod koniec okresu republiki liczba wyzwoleń – manumissio – gwałtownie wzrosła, co zagrażało czystości etnicznej Rzymian. Skłoniło to cesarza Augusta do wydania ustaw ograniczających wyzwolenia.

  Lex Fufia Caninia z 2r. p.n.e., Lex Aelia Sentia z 4r. p.n.e. i Lex Junia Norbana z 19r. p.n.e.

  Dwie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Latini Iuniani

  Kategoria ludzi zamieszkująca Imperium . Po nadaniu im obywatelstwa rzymskiego (lex Iulia et Plautia Papira z 89 r. ) latinias- lako obywatelskie pośrednie między rzymskim, a peregrinitas nada była jako przywilej (Latini Iuniani) w stosunku do peregrynów.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja prawna wyzwoleńców

  Wyzwoleni na prawie cywilnym otrzymywali wolność i obywatelstwo rzymskie, ale jako wyzwoleńcy ( libertini) mieli węższe prawa publiczne niż wolno urodzeni (np. nie mieli dostępu do urzędów), a wyzwoleni na prawie pretorskim również i prawa prywatne.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby wyzwolenia niewolników

  Wyzwolenie niewolnika to manumissio. Odbywać się mogło na różne sposoby. Głównymi, były:

  manumissio vindicta – dokonywana w obecności pretora, właściciela i osoby trzeciej, która za zgodą właściciela oświadczała, że niewolnik jest osobą wolną;

  manumissio censu - przez wpisanie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Peculium castrense i quasi castrense

  Za cesarza Augusta filius familias otrzymał czynną zdolność majątkową . Mógł on od tej chwili zatrzymać dla siebie wszystko to co otrzymał w związku ze służbą wojskową, w ramach peculium castrense. Syn mógł tym majątkiem dowolnie rozporządzać nie wyłączając z tego darowizn i rozporządzeń na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja prawna niewolników

  Niewolnik(servus) w prawie rzymskim nie był traktowany jako podmiot , lecz jako przedmiot prawa. Nawet w przypadku śmierci właściciela nie odzyskiwał wolności. Był wówczas rzeczą niczyją – res nullus – i mógł być przedmiotem zawłaszczenia- occupatio . Właściciel miał nad niewolnikiem prawo życia i...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postliminium, fictio legis Corneliae

  W przypadku, kiedy obywatel rzymski tracił wolność na skutek niewoli w trakcie działań wojennych, powrót z niej przywracał mu , na zasadzie ius postliminii wszystkie, wcześniej posiadane prawa.

  Fictio legis Corneliae było zaś przyjmowaną fikcją , że zmarł w momencie dostania się do niewoli a więc...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Capitis deminutio

  Capitis deminutio – czyli ograniczenia zdolności prawnej. Istniały trzy takie deminutio caput :

  capitis deminutio maxima w przypadku utraty wolności , powodująca utratę zdolności prawnej w ogóle;

  capitis deminutio media w przypadku utraty obywatelstwa rzymskiego, prowadziła do utraty...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infamia i turpitudo

  Infamia było to umniejszenie czci obywatelskiej, przewidywane albo z mocy ustawy, albo edyktu pretorskiego.

  Infamią dotknięte były niektóre zawody ( aktor, gladiator), jak i zachowania ( wstąpienie w nowy związek małżeński bez oficjalnego starego). Mogła też być rezultatem wyroku sądowego (poddanie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /487

  praca w formacie txt

Do góry