Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Cena emisyjna

  Charakterystyka

  Jest to cena, po której spółka akcyjna zbywa akcje akcjonariuszom w obrocie pierwotnym. Organem, który wyznacza cenę emisyjną spółki jest zasadniczo walne zgromadzenie. Ze względów praktycznych dopuszcza się także oznaczanie jej przez zarząd lub radę nadzorczą. Cena emisyjna nie może...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja operacji gospodarczych

  Charakterystyka

  Operacje gospodarcze - są zdarzeniami, które mają bezpośredni wpływ na działalność gospodarczą jednostki, na zmianę wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów. Wyraża się je w jednostkach pieniężnych, dokumentuje a następnie zapisuje na księgach rachunkowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /4 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces projektowania

  Charakterystyka

  Istnieje kilka definicji procesu projektowania. Najbardziej ogólną definicje projektowania sformułował Patzak.Według niego proces projektowania, to proces, który prowadzi działalność ludzką od stanu wyjściowego (problem do rozwiązania- potrzeba do zaspokajania) do stanu końcowego czyli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /2 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt założycielski

  Definicja

  Akt założycielski - jednostronna czynność prawna sporządzona w formie aktu notarialnego, zawierającego oświadczenie woli założyciela spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (umowa spółki) lub spółki akcyjnej (statut spółki).

  Akt założycielski spółki z ograniczoną...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /3 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadmierna zmiana kursu

  Charakterystyka

  Gospodarka będąca w równowadze znajduje się przy walutowy|kursie walutowym e1. Gdy natomiast nominalna pieniądza zostaje obniżona do połowy w czasie t, posiadacze spekulacyjny|kapitału spekulacyjnego mogą zdać sobie sprawę, iż prawdopodobnie kurs będzie musiał docelowo wzrosnąć...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadmierna zmiana kursu

  Charakterystyka

  Gospodarka będąca w równowadze znajduje się przy walutowy|kursie walutowym e1. Gdy natomiast nominalna pieniądza zostaje obniżona do połowy w czasie t, posiadacze spekulacyjny|kapitału spekulacyjnego mogą zdać sobie sprawę, iż prawdopodobnie kurs będzie musiał docelowo wzrosnąć...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.11.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sukcesja uniwersalna i syngularna

  Sukcesja to zajęcie przez jedną osobę pozycji prawa lub obowiązku, jaki zajmowała inna osoba w stosunku do tego samego prawa lub obowiązku.

  Sukcesja syngularna występuje np. przy przeniesieniu własności pojedyńczej rzeczy. Nabywca wstępuje tu tylko w wycinek praw podmiotowych zbywcy.

  Sukcesja...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nemo plus iuris...

  Nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet . Nikt nie może przenosić na drugiego więcej prawa niż sam ma . Znaczy to, że suma uprawnień nabywcy nie może być większa niż suma uprawnień które przysługiwały zbywcy.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawne kazualne i abstrakcyjne

  Czynności prawne kazualne to takie przy złożeniu których porządek prawny przewidywał dla nich ochronę prawną.  

  Czynności abstrakcyjne skutek prawny oświadczenia woli, jako od causa oderwany wyrażał się w samym fakcie złożenia określonego oświadczenia woli.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastępstwo w czynnościach prawnych

  Czynność prawna dokonywana może być osobiście lub poprzez zastępcę. Zastępstwo może być bezpośrednie ( zastępca dokonuje czynności w imieniu drugiej osoby z bezpośrednim dla niej skutkiem np. zastępca nabywa jakiś przedmiot na rzecz osoby zastępowanej , to ona właśnie ma obowiązek zapłaty za...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /487

  praca w formacie txt

Do góry