Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ubezpieczenie wypadkowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie wypadkowe jako uzupełniające ubezpieczenie zaliczane do grup 1 - 4 jest kwalifikowane do grupy 5 działu I ubezpieczeń na życie. Głównym celem tego ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.

  Charakterystyka nieszczęśliwego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /4 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hostel

  Charakterystyka

  Miejsce taniego zakwaterowania. Charakteryzuje się większą ilością miejsc w pokoju, łóżkami piętrowymi, współdzieleniem części wyposażenia oraz pomieszczeniami przeznaczonymi dla gości m.in. łazienka i kuchnia. Najczęściej klientami w hostelach są studenci i osoby uczące się z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /1 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  W określaniu granic przedsiębiorstwa można wykorzystać podejście E. Philpotta, D. J. Hamblina, T. Bainesa oraz G. Kaya [1]. Autorzy zaproponowali następujące rozróżnienie Philpott, D. J. Hamblin, T. Baines, G. Kay, 2004, s. 203 - 204:

  granica integracji w górę strumienia przepływów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /4 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan kontroli zmian w projekcie

  Charakterystyka

  Kontrola zmian to wewnętrzna procedura, którą można wykorzystać w przedsiębiorstwie, żeby uniknąć wprowadzenia przez kogokolwiek nieuzasadnionych zmian w projekcie. Każdy kto zgłasza zmiany, modyfikacje do projektu musi odpowiednio uzasadnić ich wprowadzenie i przydatność w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /2 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz ADL

  Charakterystyka

  Macierz ADL jest techniką analizy portfelowej. Powstała w latach siedemdziesiątych w firmie doradczej Artura D. Little, Inc.

  Istota tej macierzy oparta jest na założeniu, że zdolność produktu do przynoszenia zysku dla organizacji wynika z jednej strony z pozycji konkurencyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /4 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa kwalifikacyjna

  Charakterystyka

  Rozmowa kwalifikacyjna (wywiad selekcyjny) jest jedną z technik badania przydatności kandydatów do objęcia wakującego stanowiska pracy. Wywiad ukazuje postawę, motywy i zachowanie kandydata. Pozwala określić również jego zainteresowania, oczekiwania i życzenia. W procesie rekrutacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /3 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola strategiczna

  Charakterystyka

  Ścisły związek z fazą strategii|implementacji strategii ma proces strategicznej kontroli, którą można rozumieć ogólnie jako porównanie efektów działań wdrażania strategii z założeniami planu strategicznego. Kontrola strategiczna ma ścisły związek z realizacją funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /2 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola strategiczna

  Charakterystyka

  Ścisły związek z fazą strategii|implementacji strategii ma proces strategicznej kontroli, którą można rozumieć ogólnie jako porównanie efektów działań wdrażania strategii z założeniami planu strategicznego. Kontrola strategiczna ma ścisły związek z realizacją funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /2 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACD

  Charakterystyka

  MACD - (Moving Average Convergence Divergence)

  Wskaźnik te został skonstruowany przez Geralda Appeal'a i jest jednym z podstawowych narzędzi analizy technicznej. MACD łączy w sobie metodę przecięcia dwóch średnich jak i zasady wynikające z oscylatorów. Graficznie wskaźnik ten...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /4 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność łukowa popytu

  Charakterystyka Definicja

  Elastyczność popytu łukowa jest to miara elastyczności cenowej popytu na danym odcinku krzywej popytu.

  Mierząc elastyczność cenową popytu metodą łukową jest ona taka sama niezależnie od punktu wyjścia na krzywej popytu. Wyznacza jej elestyczność pomiędzy badanymi...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011 Znaków /1 856

  praca w formacie txt

Do góry