Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Spółka komandytowo-akcyjna

  Definicja

  Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /3 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody kontroli w projekcie

  Charakterystyka

  Osiągane wyniki podczas realizacji projektu powinny być regularnie kontrolowane w celu eliminowania wszelkich odchyleń od zaplanowanych wielkości. W przypadku wystąpienia jakichś nieprawidłowości, które zagroziłyby pomyślnej realizacji projektu dokonywane są korekty. Kontrolowanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depozyt zabezpieczający

  Charakterystyka

  Funkcjonowanie derywatów na rynku finansowym związane jest nierozłącznie z pojęciem dźwigni finansowej, którą osiągnąć można dzięki wnoszeniu depozytu zabezpieczającego.

  Ogromną zaletą instrumentów pochodnych jest fakt, iż inwestor nie potrzebuje posiadać pełnej kwoty równej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /4 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPEC

  Charakterystyka

  OPEC - Organisation of Petroleum Exporting Countries (Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową).

  Jest to organizacja międzyrządowa skupiająca państwa eksportujące ropę naftową. Została powołana do życia w trakcie konferencji odbywającej się w dniach 10 - 14 września 1960 roku...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPEC

  Charakterystyka

  OPEC - Organisation of Petroleum Exporting Countries (Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową).

  Jest to organizacja międzyrządowa skupiająca państwa eksportujące ropę naftową. Została powołana do życia w trakcie konferencji odbywającej się w dniach 10 - 14 września 1960 roku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing mix w zakresie usług non-profit

  Charakterystyka

  Marketing mix w zakresie usług non - profit to zbiór narzędzi marketingowych, które są stosowane przez organizację non-profit w dążeniu do realizacji zamierzonych celów wśród ludzi i społeczności.

  Wyróżnia go przede wszystkim to, że w przypadku organizacji dobroczynnych istnieje dwa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /7 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frank Bunker Gilbreth

  Frank Bunker Gilbreth jest jednym z przedstawicieli nurtu Industrial Engineering, natomiast swoją karierę rozpoczynał w budownictwie jako czeladnik murarski i stąd też jego pierwsze obserwacje i badania dotyczyły usprawnienia organizacyjnego pracy murarzy.

  Wraz z małżonką Lilian Moller Gilbreth, z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /3 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekreacja

  Charakterystyka

  Rekreacja fizyczna jako termin oraz społeczne zjawisko, jest powszechnie znana

  i rozumiana. Zazwyczaj definiuje się ja jako wszelkie działania, które podejmowane są w wolnym czasie związane z usuwaniem skutków zmęczenia regeneracją sił, restytucją organizmu przez możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /7 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie wypadkowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie wypadkowe jako uzupełniające ubezpieczenie zaliczane do grup 1 - 4 jest kwalifikowane do grupy 5 działu I ubezpieczeń na życie. Głównym celem tego ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.

  Charakterystyka nieszczęśliwego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /4 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie wypadkowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie wypadkowe jako uzupełniające ubezpieczenie zaliczane do grup 1 - 4 jest kwalifikowane do grupy 5 działu I ubezpieczeń na życie. Głównym celem tego ubezpieczenia jest ochrona ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.

  Charakterystyka nieszczęśliwego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /4 225

  praca w formacie txt

Do góry