Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DZIEDZICZENIE BEZTESTAMENTOWE WG. NOWEL JUSTYNIANA

  Podstawową różnicą dziedziczenia według prawa Justyniańskiego od poprzedzających go praw było wprowadzenie dziedziczenia opartego na rodzinie kognacyjnej i na zasadzie równouprawnienia płci. Justynian w swoich prawach podzielił dziedziców na 4 grupy z których każda się wzajemnie wykluczała. Pierwszą...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska Wspólnota Gospodarcza

  Charakterystyka

  Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG). Z inicjatywy państw Unii Ekonomicznej Beneluksu przystąpiono do realizacji pomysłu całkowitej unifikacji ekonomicznej. Na podstawnie traktatów rzymskich z 1957 roku utworzono w 1958 roku EWG. Do celów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej należy:...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /2 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja masowa

  Charakterystyka

  Dystrybucja masowa - zakłada operowanie jednolitą kompozycja instrumentów marketingowych na całym rynku. Marketing masowy nie opiera się na różnicach dzielących potencjalnych klientów, lecz na ich cechach wspólnych. Marketing masowy jest strategia klasyczną, stosowaną głównie na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /3 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja masowa

  Charakterystyka

  Dystrybucja masowa - zakłada operowanie jednolitą kompozycja instrumentów marketingowych na całym rynku. Marketing masowy nie opiera się na różnicach dzielących potencjalnych klientów, lecz na ich cechach wspólnych. Marketing masowy jest strategia klasyczną, stosowaną głównie na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /3 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja masowa

  Charakterystyka

  Dystrybucja masowa - zakłada operowanie jednolitą kompozycja instrumentów marketingowych na całym rynku. Marketing masowy nie opiera się na różnicach dzielących potencjalnych klientów, lecz na ich cechach wspólnych. Marketing masowy jest strategia klasyczną, stosowaną głównie na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /3 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kluczowe czynniki jakościowe

  Charakterystyka

  "Zarządzanie Cyklem Projektu" (ang. Project Cycle Management - PCM) jest to zestaw narzędzi planowania i zarządzania projektem. PCM jest zestawem:

  koncepcji cyklu życia projektu, analizy ineteresariuszy, narzędzia planowania - "Macierzy Logicznej", kluczowych czynników jakościowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /6 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych

  Charekterystyka

  Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych (ERSPW) - elektroniczna platforma hurtowego obrotu obligacji i bonów skarbowych na regulowanym rynku pozagiełdowym, Centralnej Tabeli Ofert (Obecnie BondSpot). Rynek powstał w kwietniu 2002 roku w ramach organizowanego przez Ministerstwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędy w polityce cenowej

  Charakterystyka

  Polityka cenowa to całokształt działań przedsiębiorstwa zmierzających do określenia miejsca i roli ceny oferowanego produktu. Jest nieodłącznie związana z realizowaną przez przedsiębiorstwo strategią marketingową. To najskuteczniejsze narzędzie służące zwiększaniu zysków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /4 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędy w polityce cenowej

  Charakterystyka

  Polityka cenowa to całokształt działań przedsiębiorstwa zmierzających do określenia miejsca i roli ceny oferowanego produktu. Jest nieodłącznie związana z realizowaną przez przedsiębiorstwo strategią marketingową. To najskuteczniejsze narzędzie służące zwiększaniu zysków...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /4 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędy w polityce cenowej

  Charakterystyka

  Polityka cenowa to całokształt działań przedsiębiorstwa zmierzających do określenia miejsca i roli ceny oferowanego produktu. Jest nieodłącznie związana z realizowaną przez przedsiębiorstwo strategią marketingową. To najskuteczniejsze narzędzie służące zwiększaniu zysków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.11.2011 Znaków /4 338

  praca w formacie txt

Do góry