Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DZIEDZICZENIE BEZTESTAMENTOWE WG. USTAWY XII TABLIC

  Ab intestatio czyli dziedziczenie bez testamentowe w Ustawie XII tablic miało miejsce wówczas gdy zmarły nie pozostawił po sobie określonego dziedzica lub też gdy testament jego był nieważny lub bezskuteczny. W takich sytuacjach obowiązywało dziedziczenie oparte na pokrewieństwie agnacyjnym.

  W ustawie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹRÓDŁA POZNANIA PRAWA

  pomniki prawa, pozwalające zrekonstruować stan prawa w poszczególnych epokach historycznych

  trzy grupy

  - źródła jurydyczne (kodyfikacja justyniańska, instytucje Gaiusa)

  - źródła epigraficzne (rozmaite napisy o treści prawniczej wyrytych w kamieniu albo na tablicach metalowych)

  - pisma nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE SPADKU

  Spadek czyli sukcesja mógł być uniwersalny lub syngularny a był to ogół cywilno-majątkowych praw i obowiązków zmarłego przechodzących w drodze dziedziczenia na spadkobierców. Można więc stwierdzić że spadkobranie jest to wejście w ogół praw które posiadał zmarły. Dziedzicem mógł być tylko ten kto...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PECULIUM – POJĘCIE I RODZAJE

  Peculium jest to ogół wartości majątkowych które właściciel powierzał niewolnikowi w zarząd zachowując jednakże nad nimi prawo własności i możliwości likwidacji peculium w każdej chwili. Poprzez peculium niewolnik stawał się posiadaczem lecz nie właścicielem określonych dóbr lecz zazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPIEKA NAD NIEDOJRZAŁYMI

  Opiekę ustanawiano na podstawie testamentu (tutela testamentaria) , ustawy ( tutela legitima ) lub poprzez wyznaczenie przez pretora na ten urząd określonej osoby( tutela devita). Na podstawie tych trzech powołań ustanawiano opiekuna (tutor). Z zaznaczeniem jednak że w pierwszych dwóch przypadkach władza ta...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA IN IURE

  Cechą wspólną procesów legisakcyjnego i formułkowego ( zwanymi zwyczajnymi)jest dwufazowość toku postępowania ; przygotowawcza ( in iure )przeprowadzana zawsze przed urzędnikiem państwowym i rozstrzygająca ( apud iudicem ) tocząca się w innym miejscu i czasie przed sędzią prywatnym.

  In iure, jako...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACTIO – POJĘCIE I ZNACZENIE

  Actio to działanie, czyn lub rozprawa sądowa. Chodzi jednak głownie o czynności o charakterze procesowym. Pojęcie to nie było jednak dokładnie zdefiniowane. W języku prawniczym actiones oznaczało działanie według prawa. Actio był to zatem zespół czynności procesowych (powoda lub pozwanego)...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TESTAMENT MACYPACYJNY

  Testament mancypacyjny – kilka etapów tworzenia:

  sprzedaż mancypacyjna (przy obecności 5 świadków i libripensa) osobie zaufanej –familiae emptor – co powodowało wyjście tego majątku z dziedziczenia beztestamentowego, a familiae emptor miał instrukcje jak ma rozdysponować majątek;

  z czasem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO PODMIOTOWE A PRAWO PRZEDMIOTOWE

  Prawo podmiotowe ( wynikało z przedmiotowego )

  Prawo przedmiotowe ( przepisy prawa )

  Prawo przedmiotowe (objaśnienia):

  a) prawo publiczne: stosunki dotyczące państwa

  b) prawo prywatne: interesy jednostki .

  Podział prawa prywatnego (objaśnienia) :

  powszechne

  syngularne (ius singulare)- normy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /4 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJE GAIUSA

  Gaius – nauczyciel prawa za czasów rozwiniętego okresu klasycznego.

  Instytcje Gaiusa – Institutionum commentarii quattuor – podręcznik prawa w 4 księgach (ok. 160r.n.e.)zastosował podział prawa – personae – res – actiones – ( Omne ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones ),co...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /681

  praca w formacie txt

Do góry