Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Organy ZUS

  Ogólne informacje

  Statut ZUS zostaje nadany w drodze rozporządzenia przez Prezesa rady Ministrów. W statucie tym określona zostaje struktura organizacyjna ZUS, zakres rzeczowy działania jednostek organizacyjnych ZUS i centrali, a także funkcjonowanie i kompetencje organów ZUS.

  Organy ZUS

  - Prezes ZUS -...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka otwarta

  Charakterystyka

  Gospodarka otwarta to nie tylko import towarów z kraju za granicę, ale także otwarcie rynku krajowego na towary z zagranicy. Ponadto w gospodarce otwartej następuje włączenie się w międzynarodowy podział pracy, czyli pełnienie przez zagraniczny funkcji aktywnej i realizowanie funkcji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /4 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minimalizacja ilości odpadów

  Charakterystyka

  Odpadami w przedsiębiorstwie mogę być pozostałości procesów:

  produkcyjnych - odpady poprodukcyjne, ścieki, dystrybucyjnych - opakowania, towary zniszczone podczas transportu, konsumpcji - zwroty, opakowania zwrotne.

  W zależności od możliwości ponownego wykorzystania pozostałości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /3 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE ZOBOWIĄZAŃ

  Zobowiązanie jest to stosunek prawny między dwiema stronami (wierzycielem – creditor, a dłużnikiem – debitor), z których pierwszy domaga się określonego świadczenia od drugiej – zobowiązanej do jej wykonania. Podmiotami są wierzyciel i dłużnik, przedmiotem – świadczenie, prawo podmiotowe przysługujące...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚCI PRAWNE I ICH RODZAJE

  Przez czynność prawną rozumieli Rzymianie oświadczenie woli, skierowane na wywołanie skutków prawnych związanych z oświadczeniem na mocy prawa. Musiało ono składać się z aktu woli, przekazanego poprzez oświadczenie woli. Oświadczenie woli mogło być dokonane przy użyciu powszechnych sposobów (ustnie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAWŁASZCZENIE, NABYCIE PODMIOTÓW

  Zawłaszczenie nazywa się nabycie własności przez objęcie w tym celu w posiadania rzeczy niczyjej. Jest to najstarszy i najbardziej naturalny sposób nabywania. Zawłaszczeniu podlegały następujące kategorie rzeczy: dzikie zwierzęta, ryby i ptactwo. Zawłaszczenie było swobodne, ponieważ w Rzymie nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRONY I ICH ZASTĘPSTWO PROCESOWE

  Powód (actor) wszczynał proces

  Pozwany (reus) był jego adwersarzem. Przeciw niemu wszczęto postępowanie.

  Czasem jedna ze stron kumulowała więcej niż jedną osobę. Grupa osób również traktowana była jako strona w procesie.

  By proces mógł się toczyć strony musiały posiadać dwa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTRĄCENIE

  Kompensacja czyli potrącenie pojawiało się wtedy gdy mieliśmy do czynienia z węzłem obligacyjnym dwustronnie zobowiązującym. Strony kontraktu były zarówno wierzycielami jak i dłuznikami. Na tej podstawie mogło gasnąć zobowiązanie poprzez potrącenie przez jedną stronę długu dłużnika z...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZEDAŻ – OBOWIĄZKI STRON

  Kupno-sprzedaż emptio venditio – w drodze mancypacji lub tradycji. Pierwotnie – z ręki do ręki nie rodził zobowiązania; gdy handel się ożywił – kredytowe formy sprzedaży wymogły powstanie zobowiązań początkowo nieformalnych – oparte na zaufaniu fides (np. sprzedaż przyszłych zbiorów). Mogły być...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PACTUM DE NON PETENDO

  Pactum de non petendo – była to nieformalna umowa w której wierzyciel przyrzekał dłużnikowi, że albo w ogóle albo przez pewien czas nie będzie pozywał go do sądu o należne świadczenie.

  Według prawa cywilnego ius civile przez takie pactum gasło ipso iure tylko prawo do wniesienia powództwa z tytułu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /362

  praca w formacie txt

Do góry