Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Okresy historycznego rozwoju państwa i prawa rzymskiego

  Okres rządów królewskich – 753 r. p.n.e.- 509r. p.n.e. – włada króla – rex senat (rada starszych, organ doradczy), a także zgromadzenia ludowe comitia curiata (rody i kurie).

  Okres republiki 509 r p.n.e. – 27 r. p.n.e. dwóch konsulów, urzędnicy magistraturalni, senat (najważniejsze sprawy państwowe) +...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /2 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systematyka rzymskiego prawa prywatnego

  Systematyka wg instytucji (pierwsze w U. XII T. i edyktach pretorskich).

  Instytutiones – Gaius II w.n.e. – Podział personae (prawo osobowe i rodzinne) – res (prawo rzeczowe, spadkowe i zobowiązania) – actiones (postępowanie sądowe). – (Omne ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzymskie pojęcie prawa i sprawiedliwości

  Ius – prawo

  Publius Juventius Celsus (II w.p.n.e.) sparafrazowane przez Ulpiana – ius est ars boni et aequi

  ars – jako sztuka stosowania tego co dobre i słuszne – boni et aequi

  Zasady prawa praecepta iuris – honeste vivere (uczciwie żyć) alterum non laedere (drugiemu nie wyrządzać szkody) suum cuique...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiadanie a własność w prawie rzymskim

  Posiadanie (possessio) i własność (dominium) to terminy, które w praktyce mogą się wzajemnie zastępować. Jednak w prawie rzymskim pojęcia te znacznie się różnią, a nawet stwierdzić można, że nie mają za sobą nic wspólnego. Wynika to m.in. z zasady głoszonej przez prawników, że posiadanie powinno...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /2 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia

  Charakterystyka

  Technologia - jako jeden z czynników produkcji mówi jak dużo możemy wytworzyć przy użyciu danej ilości kapitału i pracy. Obejmuje wszystko co wpływa na wydajność pracy i produktywność kapitału. Technologię można również rozumieć jako kombinację wiedzy, umiejętności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /2 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologia

  Charakterystyka

  Technologia - jako jeden z czynników produkcji mówi jak dużo możemy wytworzyć przy użyciu danej ilości kapitału i pracy. Obejmuje wszystko co wpływa na wydajność pracy i produktywność kapitału. Technologię można również rozumieć jako kombinację wiedzy, umiejętności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /2 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka

  Charakterystyka

  Logistyka - (z greckiego "logos", oznaczającego słowo, rozum, rachunek) - jest to proces planowania oraz kontroli działań mających na celu opłacalny ekonomicznie przepływ i magazynowanie surowców, materiały, towary, produkcja w toku, produkty gotowe|zapasów, materiały, towary, produkcja w...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /5 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stowarzyszenie

  Charakterystyka

  Ustawowa definicja organizacji, jaką jest stowarzyszenie znajduje się w art. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z nim stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Pojęcie zrzeszenia nie zostało zdefiniowane w żadnej ustawie, dlatego przyjmuje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /4 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy ZUS

  Ogólne informacje

  Statut ZUS zostaje nadany w drodze rozporządzenia przez Prezesa rady Ministrów. W statucie tym określona zostaje struktura organizacyjna ZUS, zakres rzeczowy działania jednostek organizacyjnych ZUS i centrali, a także funkcjonowanie i kompetencje organów ZUS.

  Organy ZUS

  - Prezes ZUS -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy ZUS

  Ogólne informacje

  Statut ZUS zostaje nadany w drodze rozporządzenia przez Prezesa rady Ministrów. W statucie tym określona zostaje struktura organizacyjna ZUS, zakres rzeczowy działania jednostek organizacyjnych ZUS i centrali, a także funkcjonowanie i kompetencje organów ZUS.

  Organy ZUS

  - Prezes ZUS -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.11.2011 Znaków /2 417

  praca w formacie txt

Do góry