Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Peculium i czynności prawne niewolników

  Dla wykorzystania zdolności umysłowych niewolników, przy zachowaniu zasady ius gentium, że każda rzecz nabyta przez niewolnika stawała się własnością pana, nadano im pewien zakres zdolności prawnej np. do zaciągania zobowiązań jeśli pan wyraził na to zgodę. Tą drogą można było pozwać pana za...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Status osoby fizycznej

  Zdolność prawną osoby określano trzema tzw. status:

  Status libertatis – osoby wolne (wolno urodzeni i wyzwoleńcy) i niewolne,

  Status civitatis – pozycja związana z obywatelstwem (obywatele rzymscy, Latyni i cudzoziemcy – peregryni)

  Status familiae – określony poprzez status osoby w rzymskiej rodzinie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Restitutio in itegrum

  Wyjątkowy środek ochrony pozaprocesowej osoby, która po zawartej czynności prawnej, znalazła się w niekorzystnej sytuacji prawno-majątkowej, udzielany w uzasadnionych przypadkach, gdy normalny środek ochrony procesowej nie mógł być wykorzystany. Przypadki uzasadniające użycie restitutio in integrum...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki ochrony pozaprocesowej

  Ochrona roszczeń następowała przez pretora drogą procesową, a także środki prawne natury administracyjnej, będące niekiedy środkiem przygotowującym i usprawniającym proces.

  Środki ochrony pozaprocesowej:

  Missio in possesionem: wprowadzenie osoby w posiadanie rzeczy - missio in rem, czy całego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja majątkowa i jej formy

  Proces formułkowy:

  Venditio bonorum – (twór prawa pretorskiego) – wprowadzano wierzyciela w posiadanie majątku dłużnika co ogłaszano publicznie dla powiadomienia innych wierzycieli. Wybrany spośród wierzycieli magister bonorum sprzedawał licytacyjnie majątek temu kto zobowiązał się zaspokoić...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Res iudicata

  Uniemożliwiało to ponowne procesowanie się między tymi stronami w tej samej sprawie – powaga sprawy osądzonej – res iudicata

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones in ius – in factum (conceptae)

  Actio in ius conceptae – oparte na prawie cywilnym – ex iure Quiritium.(intentio in ius conceptae)

  Actiones in factum conceptae – skarga pretorska oparta na konkretnym stanie faktycznym, który wymieniał w intentio.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actio utilis

  Skargi cywilne – oparte na prawie cywilnym – intentio in ius conceptae.

  Skargi pretorskie – udzielenie ochrony prawnej nowym stosunkom faktycznym (np. actiones in factum), który pretor udzielał skargi.

  Actio utilis – udzielenie przez pretora skargi opartej na prawie cywilnym w odniesieniu do przypadków...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones stricti iuris – bonae fidei

  Podział skarg in personam na:

  actiones stricti iuris – ścisłego prawa, skargi cywilne pochodzące z dawnego prawa Kwirytów, ograniczona była samodzielność sędziego ograniczonego treścią formułki (kontraktu).

  actiones bonae fidei – dobrej wiary, działanie sędziego opierało się na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones in rem i actiones in personam. Prawa podmiotowe względne i bezwzględne

  Actiones in personam – wynikające z wierzytelności, skierowane do konkretnej osoby – dłużnika – wymienianej w intentio formułki. Niektóre mogą być skierowane także przeciw osobie trzeciej (np. w przypadku actio quod metus causa – działanie pod wpływem przymusu), pozostającej w określonym związku z...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /911

  praca w formacie txt

Do góry