Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czynności prawne jednostronne i dwustronne

  Czynność prawna jednostronna do jej dokonania wystarczy oświadczenie jednej ze stron – testament, wyzwolenie niewolnika.

  Czynność prawna dwustronna wymagane jest zgodne oświadczenie woli dwu lub więcej stron – kontrakt kupna sprzedaży, najmu, umowy.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdarzenia prawne

  Zdarzenia prawne – każde zdarzenie faktyczne wywołujące z mocy przepisu prawa skutek prawny. Jest ono niezależne od woli ludzkiej (upływ czasu, śmierć), jeśli jest jednak wynikiem woli ludzkiej, to jest działaniem. Spośród działań ludzkich można wyodrębnić czynności prawne.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm rynkowy

  Charakterystyka

  Mechanizm rynkowy (mechanizm popytowo-podażowo-cenowy) - zespół zależności przyczynowo-skutkowych zachodzących między popytem, podażą i ceną.

  O mechanizmie rynkowym mówimy wtedy, gdy mamy na myśli wzajemne oddziaływanie elementów składowych rynku, przede wszystkim popytu, podaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /3 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm rynkowy

  Charakterystyka

  Mechanizm rynkowy (mechanizm popytowo-podażowo-cenowy) - zespół zależności przyczynowo-skutkowych zachodzących między popytem, podażą i ceną.

  O mechanizmie rynkowym mówimy wtedy, gdy mamy na myśli wzajemne oddziaływanie elementów składowych rynku, przede wszystkim popytu, podaży...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /3 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Furiosus i prodigius

  Furiosus – chory umysłowo, pozbawiony zdolności do czynności prawnych z uwagi na barak rozeznania w swoich działaniach, sytuacja podobna do infans, z ograniczeniem okresów pełnej świadomości lucida intervalla – jasne przerwy, kiedy mógł dokonywać czynności prawnych. Jego majątek zarządzany był przez...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność do czynności prawnych i jej ograniczenia

  Zdolność do czynności prawnych – do zawierania samodzielnie ważnych czynności prawnych i nabywania tą drogą praw i zaciągania zobowiązań. Jest to zdolność o charakterze aktywnym w przeciwieństwie do zdolności prawnej, która nie wymagała działań prawnych do stania się podmiotem praw i obowiązków...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infamia i turpitudo. Actiones famosae

  Infamia – umniejszenie czci obywatelskiej pociągające za sobą pewne ograniczenia w zdolności prawnej. U. XII T. – świadek uroczystej czynności prawnej następnie odmawiający zaświadczenia o tej czynności stawał się intestabilis (nie mógł być świadkiem, ani korzystać ze świadków przy innej czynności...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staus civitatis

  Wedle status civitatis wolno urodzeni byli obywatelami rzymskimi – cives Romani, Latynami – Latini albo peregrynami – peregrini – cudzoziemcami. Obywatelstwo dawało pełną zdolność prawną. Odróżnić od cives Romani należy domicilium – zamieszkanie i origo – pochodzenie (przynależność do określonej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /2 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mancipio dati

  Członkowie rodziny (synowie i córki) oddani przez ich pater familias pod władzę innego pater familias w przejściowy stan zależności prywatnoprawnej poprzez mancipium. W prawie klasycznym była to forma odpowiedzialności za delikty adekwatna do noksalnej, dzięki mancipium na rzecz pokrzywdzonego pater...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lex Fufia Caninia – Lex Aelia Sentia – Lex Junia Norbana

  Ustawy ograniczające możliwości wyzwalania niewolników:

  lex Fufia Caninia 2 r.p.n.e. – ograniczono liczbę niewolników mogących być wyzwolonych w testamencie;

  lex Aelia Sentia 4 r.n.e. – pan niewolnika jeśli nie miał jeszcze 20 lat (lub niewolnik miał mniej niż 30 lat) musiał dostać zgodę specjalnej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 753

  praca w formacie txt

Do góry