Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KOSZTY ZŁOŻONE

  Obejmują te wszystkie składniki kosztów, które wyrażając w pieniądzu zużycie czynników procesu pracy w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, dają się równocześnie rozłożyć na prostsze elementy, tzw. koszty proste. W praktyce oznacza to, że k.z. obejmują więcej niż jeden element kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY ZMIENNE

  Wszystkie składniki kosztów powstające w związku z prowadzoną działalnością operacyjną, wyodrębniane ze względu na ich reakcję na zmiany wielkości produkcji lub też innego kryterium wyrażającego skalę działalności jednostki gospodarczej, które są zależne od tych zmian. K.z. ulegają zmianie wraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZYK WALUTOWY

  Zestaw określonych walut, służący do wyznaczania bieżącego kursu bankowego USD i innych walut wymienialnych w złotych. Do koszyka w Polsce wchodzą dwie waluty: USD i EUR, ze względu na ich ważność, tj. udział w handlu zagranicznym.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

  Samorząd zawodowy biegłych rewidentów, który tworzą biegli rewidenci, czyli osoby uprawnione do badania sprawozdań finansowych. Przynależność do KIBR jest obowiązkowa i następuje po wpisaniu do rejestru biegłych rewidentów. Do zadań KIBR należy:

  1) reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

  Spółka założona przez NBP, Związek Banków Polskich i 15 dużych banków, której zadaniem jest wymiana dokumentów rozliczeniowych pomiędzy uczestnikami KIR, ich rejestracja, ustalanie wzajemnych wierzytelności oraz przekazanie wyników rozliczenia do NBP, gdzie dokonywany jest rozrachunek banków. W ramach KIR...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY PROSTE

  Obejmują wszystkie składniki kosztów, które stanowią wyrażone w pieniądzu zużycie pierwotnych czynników procesu pracy oraz nie dają się w ogóle, lub też w ramach komórki organizacyjnej, rozłożyć na prostsze elementy. Do k.p. zalicza się przede wszystkim zużycie nakładów pracy żywej, zużycie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /6 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH

  Ogół kosztów związanych z prowadzonymi przez jednostkę na własne potrzeby zakończonymi pracami rozwojowymi, których wynik może być wykorzystany do produkcji nowych lub ulepszonych produktów bądź zastosowania nowej lub ulepszonej technologii wytwarzania, poniesionych przed podjęciem produkcji lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY W UKŁADZIE FUNKCJONALNYM

  Obejmują wszystkie składniki kosztów, które mogą być wyodrębnione dla potrzeb sprawozdawczych lub kontrolnych, według określonych funkcji lub zadań realizowanych przez organizację gospodarczą.

  Układ funkcjonalny charakteryzuje się m.in. tym, że odpowiada zamkniętemu cyklowi operacyjnemu, grupującemu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY STAŁE

  Wszystkie składniki kosztów powstające w związku z prowadzoną działalnością operacyjną, wyodrębniane ze względu na ich reakcję na zmiany wielkości produkcji (lub też innego kryterium wyrażającego skalę działalności jednostki gospodarczej), które nie są zależne od tych zmian. Według kryterium...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

  Koszty zaliczone do wspólnej kategorii kosztów niedecyzyjnych. Są one ponoszone i grupowane w ramach określonego miejsca powstawania kosztów lub centrum odpowiedzialności.

  Pojęcie miejsca powstawania kosztów nie jest związane z typem struktury organizacyjnej (liniowym czy zdecentralizowanym) ani ze sposobem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 485

  praca w formacie txt

Do góry