Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ekonomia neoklasyczna

  Charakterystyka

  Ekonomia neoklasyczna to nurt w ekonomii zwany również subiektywno - marginalistycznym, dominujący od lat 70-tych XIX wieku do 30-tych wieku XX. Osiągnięcia tego kierunku to min; rozwinięcie teorii popyty, podaży i konsumenta, stworzenie teorii równowagi rynkowej oraz równowagi między...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /3 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty bezrobocia

  Charakterystyka

  Bezrobocie powoduje określone negatywne skutki ekonomiczne oraz społeczne. Aby określić wysokość strat ekonomicznych wywołanych przez bezrobocie (wyłączając naturalne) szacuje się poziom potencjalny PKB, czyli jego wysokość przy pełnym zatrudnieniu.

  Różnica pomiędzy PKB...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty bezrobocia

  Charakterystyka

  Bezrobocie powoduje określone negatywne skutki ekonomiczne oraz społeczne. Aby określić wysokość strat ekonomicznych wywołanych przez bezrobocie (wyłączając naturalne) szacuje się poziom potencjalny PKB, czyli jego wysokość przy pełnym zatrudnieniu.

  Różnica pomiędzy PKB...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres słupkowy

  Charakterystyka

  Wykres słupkowy (ang. bar chart) - jedna z graficznych możliwości przedstawiania i prezentacji danych statystycznych. Za pomocą prostokątów (słupków) w dwuwymiarowym układzie kartezjańskim pokazuje się ilościowe dane, które służą albo ukazaniu struktury danego zjawiska (np. odsetek...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres słupkowy

  Charakterystyka

  Wykres słupkowy (ang. bar chart) - jedna z graficznych możliwości przedstawiania i prezentacji danych statystycznych. Za pomocą prostokątów (słupków) w dwuwymiarowym układzie kartezjańskim pokazuje się ilościowe dane, które służą albo ukazaniu struktury danego zjawiska (np. odsetek...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres słupkowy

  Charakterystyka

  Wykres słupkowy (ang. bar chart) - jedna z graficznych możliwości przedstawiania i prezentacji danych statystycznych. Za pomocą prostokątów (słupków) w dwuwymiarowym układzie kartezjańskim pokazuje się ilościowe dane, które służą albo ukazaniu struktury danego zjawiska (np. odsetek...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział w zyskach

  Charakterystyka

  Udział w zyskach jest zaliczany do dodatkowych składników wynagrodzenia tzw. wynagrodzeń|dochodów odroczonych. Jest formą partycypacji finansowej, w której między pracowników zostaje rozdzielona pewna część dochodu przedsiębiorstwa.

  Udział w zyskach jest formą wynagrodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /3 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział w zyskach

  Charakterystyka

  Udział w zyskach jest zaliczany do dodatkowych składników wynagrodzenia tzw. wynagrodzeń|dochodów odroczonych. Jest formą partycypacji finansowej, w której między pracowników zostaje rozdzielona pewna część dochodu przedsiębiorstwa.

  Udział w zyskach jest formą wynagrodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /3 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział w zyskach

  Charakterystyka

  Udział w zyskach jest zaliczany do dodatkowych składników wynagrodzenia tzw. wynagrodzeń|dochodów odroczonych. Jest formą partycypacji finansowej, w której między pracowników zostaje rozdzielona pewna część dochodu przedsiębiorstwa.

  Udział w zyskach jest formą wynagrodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /3 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leseferyzm

  Charakterystyka

  Leseferyzm,

  doktryna zakładająca ,że państwo nie powinno wywierac żadnego bezposredniego wpływu na gospodarkę,natomiast ma ograniczyć się do utrzymania prawa i porządku, pozostawiając sprawę kształtowania gospodarki wolnemu rynkowi.

  Geneza

  Leseferyzm pochodzi od słowa...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /2 132

  praca w formacie txt

Do góry