Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Znaczenie prawne posiadania

  Posiadanie ma duże znaczenie prawne:

  posiadanie było konieczne dla nabycia własności przez zasiedzenie, zawłaszczenie lub tradycję,

  korzystało z ochrony prawnej – ochrony posesoryjnej (dla przeciwdziałania samowolnym egzekucjom własności mimo tytułu prawnego)

  w procesie petytoryjnym...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie posiadania

  Posiadanie possessio – faktyczne władztwo nad rzeczą, na które składały się:

  corpus – posiadanie rzeczy w fizycznym władaniu

  animus – subiektywna wola władania tą rzeczą dla siebie, w swoim interesie (nie wymaga tytułu prawnego –np. kradzież)

  Nazwa wywodziła się od gruntów...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje władztwa nad rzeczami

  Władztwo nad rzeczami mogło mieć charakter faktyczny (posiadanie possessio i dzierżenie detentio) lub prawny (wyrażone w prawach rzeczowych – własność i prawa na rzeczy cudzej – iura in re aliena). Ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzeczy cudzej były – służebności, prawo zastawu, emfiteuza (dzierżawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożytki (fructus)

  Pożytki naturalne friuctus naturales – organiczne płody jakiejś rzeczy lub odłączone części składowe, uzyskiwane w ramach jej naturalnej eksploatacji jako przychód z niej. Owoce nie oddzielone od rzeczy macierzystej nie były samoistnymi rzeczami w przeciwieństwie od owoców odłączonych fructus separati...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczy zużywalne i niezużywalne

  Rzeczy zużywalne podczas ich gospodarczego użycia podlegały zużyciu (np. żywność, opał, pieniądze), wszystkie inne rzeczy w rozumieniu prawnym – były niezużywalne. Rzeczy zużywalne nie mogły być przedmiotem używania usus, użytkowania ususfructus, kontraktu użyczenia lub najmu.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genus i species

  Określanie gatunkowe in genere (wg gatunku, ilości, miary, wagi) lub indywidualne in specie. Podział zależny od woli kontrahentów, jednak zwyczajowo pewne kategorie rzeczy (mierzone, ważone) określano jako genus – rzeczami zamiennymi. Rzeczy indywidualnie oznaczone były kwalifikowane ze względu na ich cechy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie nieruchomości

  Res immobile, immobilia – grunty i wszystko trwale z nimi związane w sposób naturalny lub sztuczny – stanowiące jego część składową wg zasady superficies solo cedit – to co połączone z powierzchnią gruntu należy do gruntu. Prawo rzymskie nie znało odrębnych nieruchomości budynkowych i lokalowych...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzecz niczyja – thesaurus (skarb)

  Res nullius – rzeczy niczyje, nie należące do niczyjego majątku prywatnego, choć istniała taka możliwość. Były to np. dzikie zwierzęta lub oswojone jednak uciekły bez skłonności do powrotu; mienie cudzoziemców z których państwami Rzym nie prowadził stosunków umownych.

  Szczególnym rodzajem rzeczy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Res mancipi – res nec mancipi

  Podział o charakterze historycznym. Res mancipi – grunty położone w Italii, służebności gruntowe wiejskie, niewolnicy oraz zwierzęta czworonożne pociągowe i juczne; res nec mancipi – wszystkie pozostałe.

  Res mancipi ze względu na doniosłe znaczenie gospodarcze miały szczególną sytuację prawną

  -...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczy wyłączone z obrotu

  Res extra commercium:

  res imnium communes – rzeczy służące wszystkim (powietrze woda bieżąca, morze), dlatego nie mogły być prywatną własnością.

  res publicae – należące do narodu Rzymskiego, w użytku publicznym (drogi, porty rzeki nie wysychające);

  res divini iuris – rzeczy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /508

  praca w formacie txt

Do góry