Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rachunek porównawczy rentowności

  Charakterystyka

  Rentowność inwestycji stanowi relacje otrzymanego z niej zysku do zaangażowanego kapitału. W praktyce stosuje się rożne konstrukcje rentowności inwestycji. Jest to związane z rożnym zakresem czasowym, rożnym sposobem pomiaru zysku i zaangażowania kapitału.

  Stopa zwrotu nakładów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek porównawczy rentowności

  Charakterystyka

  Rentowność inwestycji stanowi relacje otrzymanego z niej zysku do zaangażowanego kapitału. W praktyce stosuje się rożne konstrukcje rentowności inwestycji. Jest to związane z rożnym zakresem czasowym, rożnym sposobem pomiaru zysku i zaangażowania kapitału.

  Stopa zwrotu nakładów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek porównawczy rentowności

  Charakterystyka

  Rentowność inwestycji stanowi relacje otrzymanego z niej zysku do zaangażowanego kapitału. W praktyce stosuje się rożne konstrukcje rentowności inwestycji. Jest to związane z rożnym zakresem czasowym, rożnym sposobem pomiaru zysku i zaangażowania kapitału.

  Stopa zwrotu nakładów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacja rynkowa

  Definicja

  Rynkowa informacja to wszelka treść, wiadomość przekazywana z rynku bądź na rynek, jest ona zleceniem, opisem, potrzebą lub decyzją uczestników rynku.

  Źródła pochodzenia rynkowej informacji źródła wtórne- pobierane z wcześniejszych, przeszłych zdarzeń lub pomiarów bezpośrednich lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /2 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja zwykła

  Charakterystyka

  Akcja zwykła (nieuprzywilejowana) jest papierem wartościowym inkorporującym w sobie prawa korporacyjne i udziałowe.

  Papiery te na bazie prawa polskiego emitowane są przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne oraz mogą mieć formę akcji na okaziciela lub akcji imiennych. Zgodnie z KSH...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /2 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy stanowiska pracy

  Charakterystyka

  Stanowisko pracy jest najmniejszą, niepodzielną komórką organizacyjną przedsiębiorstwa, w której odbywa się proces pracy, wyróżniający się zarówno statystycznym układem elementów, jak i dynamiką pracy ludzkiej, funkcjonowaniem maszyn i urządzeń oraz oddziaływaniem czynników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.11.2011 Znaków /4 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYWILEJE I IMMUNITETY DYPLOMATYCZNE (cel, rodzaje, zakres)

  Przywileje i immunitety dyplomatyczne są to prawa i ulgi udzielane obcym przedstawicielom dyplomatycznym, ich szefom i personelowi tych placówek. Celem tych przywilejów i immunitetów jest zapewnienie skutecznego wykonywania funkcji przez misje dyplomatyczne, jako reprezentujące państwo.

  Przywileje i immunitety...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NABYCIE I UTRATA TERYTORIUM W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

  Rozróżnia się dwa rodzaje nabycia terytorium:

  a) pierwotne - jeśli państwo nabywa terytorium, które do tego czasu nie pozostawało pod władzą żadnego państwa.

  – zawłaszczenie ziemi niczyjej (okupacja) - dziś traci na znaczeniu, z powodu braku takich terytoriów (ciała niebieskie, księżyc i planety...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /1 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY I FUNKCJE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO

  Cechy prawa międzynarodowego

  Prawo międzynarodowe dotyczy przede wszystkim wzajemnych stosunków suwerennych państw, które są równe wobec prawa i wzajemnie od siebie niezależne. W stosunkach międzynarodowych nie może więc rządzić zasada panowania jednych państw nad drugimi, lecz musi panować zasada...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /4 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM – ONZ, Rada Europy, Unia Europejska

  Karta NZ mówi o popieraniu i zachęcaniu do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na różnice rasy, płci, języka lub wyznania. ONZ winna popierać powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności bez względu na różnice rasy, płci...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /3 138

  praca w formacie txt

Do góry