Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FUNKCJE I KOMPETENCJE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

  Ministrowi spraw zagranicznych podlega resort spraw zagranicznych. Jest on uprawniony do prowadzenia rokowań z przedstawicielami innych państw i zawierania umów międzynarodowych bez specjalnego pełnomocnictwa. Jego oświadczenia składane są w imieniu państwa i że nakładają na nie obowiązki. Minister...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO (art. 38 Statutu MTS)

  Jeśli chodzi o źródła prawa międzynarodowego za punkt wyjścia przyjmuje się dziś często art. 38 MTS, wymieniający źródła, na których winien się opierać Trybunał w swoich orzeczeniach.Brzmi on następująco:

  1. Trybunał, którego zadaniem jest orzekać na podstawie prawa międzynarodowego w sporach...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRESJA I PRAWO DO SAMOOBRONY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

  Za napastnika (agresora) będzie uważane to państwo, które pierwsze popełni jeden z tych czynów:

  wypowiedzenie wojny innemu państwu

  najazd przy pomocy swoich sił zbrojnych na terytorium innego państwa, nawet bez wypowiedzenia wojny

  zaatakowanie przy pomocy swoich sił lądowych, morskich...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJE REGIONALNE O CELACH OGÓLNYCH

  Organizacje regionalne wyróżnia:

  ich terytorialny zakres działania

  regionalna (ograniczona kwestia członkostwa) – zrzeszają członków z określonego regionu

  ogólność celów mających zasięg terytorialny (tylko państwa członkowskie), np. zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa w...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI (organizacja, funkcje)

  Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości to organ sądowy ONZ. Status MTS stanowi integralną część Karty NZ.

  Trybunał składa się z 15 sędziów niezawisłych, wybieranych na 9 lat przez ZO oraz RB z listy osób wyznaczonych przez grupy narodowe Stałego Trybunału Rozjemczego. Co 3 lata następuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEDNOSTKI W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

  Dopiero w czasie II wojny światowej, głównie pod wpływem polityki radzieckiej, zaczęto realizować zasadę odpowiedzialności indywidualnej za pogwałcenie prawa międzynarodowego. W deklaracji moskiewskiej z 1943r. 35 państw NZ walczących w koalicji antyhitlerowskiej postanowiło, że członkowie niemieckich...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO KOSMICZNE – pojęcie, źródła, sytuacja prawna, granice, organizacje międzynarodowe

  Możliwość wykorzystania przestrzeni pozaatmosferycznej powstała najpierw w dziedzinie wojskowej oraz w dziedzinie łączności satelitarnej, która może być wykorzystywana zarówno dla celów wojskowych, jak i cywilnych (radiotelegrafia, przesyłanie programów telewizyjnych). W związku z działalnością...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /4 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASY SZEFÓW PLACÓWEK KONSULARNYCH

  W praktyce służby konsularnej państw rozróżniać należy:

  konsulów zawodowych - obywatel państwa wysyłającego, funkcjonariusz resortu służby zagranicznej

  konsulów honorowych - obywatel państwa przyjmującego, zajmujący się działalnością gospodarczą na jego terenie, utrzymujący...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA PRAWNA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

  Interesy państw w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa oraz interesy gospodarcze (możliwość zarezerwowania wyłączności przewozów nad swym terytorium dla własnych przedsiębiorstw lotniczych) zadecydowały o tym, że uznano suwerenność państw w przestrzeni powietrznej.Stało się to w czasie I wojny...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I RODZAJE ŹRÓDEŁ PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO

  Źródła prawa międzynarodowego to:

  w znaczeniu materialnym – wola państw i ich świadomość prawna, występująca w procesie współpracy i rywalizacji na arenie międzynarodowej

  w znaczeniu formalnym – forma, w jakiej występują normy prawa międzynarodowego, będące wynikiem porozumienia...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 415

  praca w formacie txt

Do góry