Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przyczyny podziału aparatu administracji

  funkcjonalne – różne dziedziny adm. wymagają zróżnicowanych specjalnych kwalifikacji np. adm. służby zdrowia, adm. obrony kraju.

  terytorialne – ze względu na podział terytorialny i wagę spraw występujących, inną np. w gminie, a inną w województwie czy w skali całego...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat administracji

  Jest to określenie zbiorcze dla oznaczenia różnych jednostek organizacyjnych wykonujących funkcje adm. publicznej (organy adm. publicznej, rządowej i samorządowej, zakłady publiczne, przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, organizacje społeczne, korporacje, a nawet upoważnione osoby prawne.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I ZASADY USTROJOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

  Ustrój administracji publicznej

  Obejmuje ustrój urządzeń społecznych spełniających funkcje administracji, o ile jest on prawnie unormowany oraz cały system organów administracji ich kompetencje, które są również unormowane przez prawo.

  Zasadnicze zagadnienia ustrojowego prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt normatywny

  Oświadczenie woli organu państwa (czasem także in. podmiotu uprawnionego do jego stanowienia), sporządzane w odpowiedniej formie, na podstawie kompetencji konstytucyjnych lub wynikających z ustawy.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki uznania administracyjnego i jego znaczenie

  Uznanie adm. zapewnia ustawodawca, ponieważ musi ono wynikać z normy prawnej /ustawowej/.

  Upoważnienie /techniczne/ do uznania przybiera formę wyrażnego wskazania na uznanie, “może”, ”jest upoważniony”, bądż wynika to z całokształtu uregulowania.

  Uznanie stwarza adm. możliwość działania na własną...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie uznania administracyjnego

  Istnieje wówczas, gdy administracja dla urzeczywistnienia stanu prawnego może wybierać między różnymi rozwiązaniami.

  Uznanie występuje w tedy, gdy norma prawna nie determinuje w sposób jednoznaczny skutku prawnego, lecz pozostawia w sposób wyrażny dokonanie takiego wyboru org. adm.

  Ustawa pozwala na wybór...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uznanie administracyjne w ujęciu współczesnym

  Przy wykonywaniu ustaw ważne są dwie instytucje:

  -uznanie administracyjne

  -pojęcie nieokreślone

  Gdy sytuacja prawna odpowiada stanowi przewidzianemu przez ustawę, to powinien nastąpić skutek prawny przewidziany przez ten akt.

  Stosowanie prawa następuje w 4 fazach:

  1.wyjaśnienie i ustalenie stanu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza instytucji swobodnego uznania

  W państwie absolutnym- brak było związania administracji ustawami.

  W państwie parlamentarnym ustawy ograniczały administrację na początku w niewielkim zakresie.

  Obowiązywała zasada niezależności administracji od ustawodawcy., o ile przepis prawa wyrażnie nie stanowił inaczej. Oznaczało to że...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /2 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uznanie administracyjne tzw. ”swobodne uznanie”

  W procesie stosowania normy prawnej w konkretnym przypadku pewien wpływ na ostateczne ukształtowanie się aktu indywidualnego posiada zawsze organ stosujący normę. Ustalenie i ocena stanu faktycznego, z którym norma prawna łączy pewne skutki prawne zależy od wielu czynników lokalnych, indywidualnych, od...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trwałość aktu administracyjnego

  Lub jego odwołalność może być określona w przepisach prawnych, które stanowią o wydaniu aktów w danej dziedzinie.

  Wyróżniamy akty adm. o prawomocności formalnej i materialnej

  Prawomocność formalna-jest to niezaskarżalność aktu administracyjnego polegająca na tym, że strona nie może powodować...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 373

  praca w formacie txt

Do góry