Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Administracja terenowa

  Na szczeblu gminy istnieje samorząd , na szczeblu województwa - administracja rządowa. Ponadto utworzono 267 rejonów , które nie stanowiły nowego szczebla podziału terytorialnego kraju , Rejonowe organy rządowej administracji ogólnej były swego rodzaju agendami wojewody w terenie.

  Przywrócenie samorządu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza normalizacji systemów jakości

  Początki normalizacji

  Normalizacja towarzyszy od tysięcy lat rozwojowi cywilizacji. Jej ślady można znaleźć w kodeksach praw czy zasadach budownictwa. Przykładami mogą być Kodeks Hammurabiego oraz Księga Umarłych zawierająca zasady budowania egipskich piramid (T. Wawak 1995, s.16). Około 1200 r. p.n.e...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /6 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza normalizacji systemów jakości

  Początki normalizacji

  Normalizacja towarzyszy od tysięcy lat rozwojowi cywilizacji. Jej ślady można znaleźć w kodeksach praw czy zasadach budownictwa. Przykładami mogą być Kodeks Hammurabiego oraz Księga Umarłych zawierająca zasady budowania egipskich piramid (T. Wawak 1995, s.16). Około 1200 r. p.n.e...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /6 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty jakości a funkcje zarządzania

  Pojęcie zarządzania i jego funkcje

  W literaturze nauki o zarządzaniu możemy spotkać instytucjonalne i funkcjonalne podejście do pojęcia zarządzanie. Pierwsze rozumie zarządzanie instytucjonalnie i ma na myśli grupę osób, której powierzono podejmowania decyzji|podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /5 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty jakości a funkcje zarządzania

  Pojęcie zarządzania i jego funkcje

  W literaturze nauki o zarządzaniu możemy spotkać instytucjonalne i funkcjonalne podejście do pojęcia zarządzanie. Pierwsze rozumie zarządzanie instytucjonalnie i ma na myśli grupę osób, której powierzono podejmowania decyzji|podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /5 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty jakości a funkcje zarządzania

  Pojęcie zarządzania i jego funkcje

  W literaturze nauki o zarządzaniu możemy spotkać instytucjonalne i funkcjonalne podejście do pojęcia zarządzanie. Pierwsze rozumie zarządzanie instytucjonalnie i ma na myśli grupę osób, której powierzono podejmowania decyzji|podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /5 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krańcowa skłonność do oszczędzania

  Charakterystyka

  Krańcowa Skłonność do Oszczędzania (KSO) określa ona ile z każdej dodatkowej zarobionej (otrzymanej) jednostki dochodu społeczeństwo jest skłonne przeznaczyć na oszczędności. Wykres funkcji oszczędności obrazuje zamierzona stopa oszczędności przy każdym poziomie dochodu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krańcowa skłonność do oszczędzania

  Charakterystyka

  Krańcowa Skłonność do Oszczędzania (KSO) określa ona ile z każdej dodatkowej zarobionej (otrzymanej) jednostki dochodu społeczeństwo jest skłonne przeznaczyć na oszczędności. Wykres funkcji oszczędności obrazuje zamierzona stopa oszczędności przy każdym poziomie dochodu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marka przedsiębiorstwa turystycznego

  Charakterystyka

  Marka produktu jest jednym z istotnych elementów kształtujących działalność podmiotów na współczesnym konkurencyjnym rynku. Element ten traktowany jest jako część marketingowej struktury produktu. Należy jednak najpierw wyjaśnić pojęcie produktu, dla całkowitego zrozumienia istoty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /5 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marka przedsiębiorstwa turystycznego

  Charakterystyka

  Marka produktu jest jednym z istotnych elementów kształtujących działalność podmiotów na współczesnym konkurencyjnym rynku. Element ten traktowany jest jako część marketingowej struktury produktu. Należy jednak najpierw wyjaśnić pojęcie produktu, dla całkowitego zrozumienia istoty...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.11.2011 Znaków /5 263

  praca w formacie txt

Do góry