Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Akt administracyjny (jednostronne i dwustronne)

  Prawo materialne rozstrzyga o tym, czy w danym przypadku można wydać akt administracyjny jednostronny, czy dwustronny.  

  Akty jednostronne wydawane są niezależnie od woli adresata aktu. Większość aktów administracyjnych stanowi akty jednostronne.

  Akty dwustronne wydaje się za zgodą adresata. Wyrażenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny (wewnętrzny i zewnętrzny)

  Akty zewnętrzne, które mogą być skierowane do wszystkich obywateli i podmiotów nie podporządkowanych organizacyjnie ani nie pozostających w szczególnych stosunkach zależności.  

  Akty wewnętrzne, które skierowane są do podmiotów pozostających w stosunku podporządkowania albo do osób pozostających w...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny (podział)

  1. Przyjmując za kryterium podziału zdeterminowanie aktu administracyjnego przez podstawę prawną można wyróżnić akty deklaratoryjne i akty konstytutywne.

  5. Akty administracyjne, które wywierają skutki prawne w sferze prawa cywilnego bezpośrednio (np. decyzje administracyjne o wywłaszczeniu) bądź...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny (formalny i nieformalny)

  Żeby adresat nie maił wątpliwości co do treści aktu, musi być zachowane minimum formy. Niektóre akty adm. są bardzo sformalizowane np. decyzje adm. i pod względem formy prawie nie różnią się od wyroków sądowych.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny (deklaratoryjny i konstytutywny)

  Można je wyróżnić przyjmując za kryterium podziału zdeterminowanie aktu administracyjnego przez podstawę prawną.

  Akt deklaratoryjny- podciąga dany stan faktyczny pod normę prawna w sposób wiążący. Deklaruje (ustala), że w danej sytuacji adresat aktu ma określone uprawnienia lub obowiązki których...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny (pojęcie i cechy)

  Aktem administracyjnym jest władcze działanie prawne organu adm. skierowane na wywołanie konkretnych indywidualnie oznaczonych skutków prawnych, regulujących konkretna sprawę skierowaną do konkretnego adresata. Skutek prawny jest celem aktu, który znosi, zmienia lub tworzy prawa i obowiązki bądź ustala je...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania adm. nie będące czynnościami prawnymi

  Do działań adm., które nie są czynnościami prawnymi zaliczamy:

  b) działania materialno- techniczne (faktyczne)- do nich można zaliczyć działania w urzędach takie jak, prowadzenie rejestrów, kartotek, ekspedycje poczty itp. oraz działania na zewnątrz urzędu, np. utrzymywanie czystości na...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności administracyjnoprawne (podział)

  Można podzielić na:

  1) akty zewnętrzne, które mogą być skierowane do wszystkich obywateli i podmiotów nie podporządkowanych organizacyjnie ani nie pozostających w szczególnych stosunkach zależności.

  Dokładne rozgraniczenie między aktami generalnymi a indywidualnymi jest trudne do przeprowadzenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /3 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawne (rodzaje)

  Polegają na objawieniu woli organu adm. publicznej celem wykonania określonych skutków prawnych takich jak powstanie, zmiana lub zniesienie stosunków prawnych. Mamy dwa rodzaje tych czynności prawnych.

  1) czynności administracyjnoprawne- regulowane przez prawo administracyjne, gdy adm. działa władczo...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawne i inne działania

  1) Czynności prawne- ich celem jest wywołanie określonego skutku prawnego. Wyróżniamy:

  a) administracyjnoprawne- gdy adm. działa władczo- regulowane przez prawo administracyjne;

  b) prawa cywilnego- gdy adm. nie działa władczo- regulowane przez prawo cywilne.

  2) Inne działania adm. publicznej nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /959

  praca w formacie txt

Do góry