Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Organy (przenoszenie właściwości)

  Regułą jest, że ustawa określa zakres działania danego organu. Ustawa może określać, iż pewne zadania stanowią zadania własne określonego podmiotu administracji. Jednakże, ze względu na efektywność działania administracji i pomniejszenie kosztów administrowania ustawodawca może zlecać...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy (rodzaje właściwości)

  Właściwość rzeczowa dotyczy przydzielonych danemu organowi kategorii spraw;

  Właściwość miejscowa, zwana też terytorialną, dotyczy przestrzeni działania organu;  

  Właściwość instancyjna zakłada wielostopniową organizację administracji i rozstrzyga, którego stopnia organ jest właściwy do...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy (zakres działania i kompetencje, właściwości)

  Zakres działania wskazuje, jakimi sprawami ma się zajmować dany organ. O zakresie działania stanowi się zwykle w przepisach prawa tworzących dany organ. Przepisy o zakresie działania nie są wystarczającą podstawą do podejmowania przez organ działań o charakterze władczym. Do podejmowania działań...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ministerstwo

  Jest zespołem pracowników państwowych, kierowanych przez ministra i powołanych do pomocy ministrowi w wykonywaniu jego zadań. W codziennej praktyce funkcjonowania ministerstwa sekretarz stanu, podsekretarz stanu, dyrektorzy departamentów i inni wyżsi urzędnicy działają samodzielnie, podejmując nie raz...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy (zawodowe i społeczne)

  Organ zawodowy składa się lub jest obsadzony przez osoby, które z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie, będące źródłem utrzymania. Chodzi o osoby, które są zatrudnione w danym organie, a więc o urzędników służby cywilnej, pracowników państwowych czy samorządowych.

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy (decydujące i pomocnicze)

  Organy decydujące to organy, które mogą rozstrzygać sprawy w drodze czynności prawnych, a organy pomocnicze- to takie organy, które mogą tylko występować z inicjatywą czy też opiniować przedstawione im sprawy przez organy decydujące bądź też wykonywać jedynie czynności kontrolne.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy (monokrtyczne i kolegialne)

  Kryterium podziału stanowi struktura organu, liczba osób tworzących organ, czy jest to jedna osoba (organ monokratyczny), czy wiele osób (organ kolegialny). Z reguły w systemie administracji publicznej występują zarówno organy jednoosobowe, jak i organy kolegialne.

  Organy jednoosobowe są powoływane do...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy (naczelne i inne)

  W świetle postanowień Konstytucji dotyczących RM, jej składu oraz ministrów, jak i uregulowań zawartych w ustawach zwykłych, do naczelnych organów administracji rządowej zaliczyć należy samą RM, Prezesa RM, ministrów oraz osoby powołane do składu Rządu w trybie art.147 ust.4 Konstytucji, gdyż do nich-...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy (centralne i terenowe)

  W przypadku tego podziału kryterium stanowi terytorialny zasięg działania organu.  

  Organem centralnym jest organ, którego zasięg działania rozciąga się na obszar całego państwa, a organem terenowym- organ, który realizuje swoje kompetencje tylko na określonej części terytorium państwa.

  Ten podział...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy administracji publicznej (klasyfikacja)

  Klasyfikacja jest sprawą umowną. Przy tworzeniu każdego podziału należy stosować jednolite kryterium. Wyróżniamy:  

  a) Organy naczelne i inne organy administracji;

  b) Organy centralne i terenowe (lokalne);

  >

  >

  e) Organy zawodowe i społeczne.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /355

  praca w formacie txt

Do góry