Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mechanizm działania przepisów prawa pracy

  Prawo pracy stale podlega rozwojowi, doskonali dotychczasowe i ksztaltuje nowe przepisy przystosowujac je do potrzeb rozwijajacych sie stosunkow ekonomiczno-spolecznych oraz dostosowuje jego normy do warunkow pracy zwiazanych z wlasciwosciami danej galezi pracy lub zawodu.

  W tej tendencji podporzadkowany jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto może być pracodawcą?

  Pracodawca jest jednostka organizacyjna, chocby nie posiadala osobowosci prawnej, a takze osoba fizyczna, jezeli zatrudniaja one pracownikow.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola, znaczenie układów zbiorowych pracy

  Uklady zbiorowe pracy odgrywaja role w systemie zrodel prawa pracy jako akty normatywne ksztaltujace wzajemne stosunki miedzy pracodawcami a pracownikami.

  Dochodza do skutku w drodze porozumienia zawieranego przez pracodawcow lub organizacje pracodawcow ze zwiazkami zawodowymi, bez ingerencji i udzialu organow...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złożoność sytuacji prawnej pracownika

  Wynika z ochrony indywidualnej, jak rowniez zbiorowych interesow i uprawnien pracownikow, co znajduje swoje odbicie w zbiorowej regulacji tresci stosunkow pracy w ukladach zbiorowych pracy i innych porozumieniach normatywnych zawieranych przez zwiazki zawodowe oraz w uprawnieniach zalog przedsiebiorstw panstwowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto moze być pracownikiem?

  Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o prace, powolania, wyboru, mianowania lub spoldzielczej umowy o prace.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochronna funkcja prawa pracy

  Funkcje prawa pracy to zalozone w jego normach podstawowe cele, jakie stawia przyjeta regulacja prawna.

  Funkcje prawa pracy:

  ochronna

  organizacyjna

  Funkcje te mimo ze realizuja odmienne zadania, splataja sie ze soba i wzajemnie uzupelniaja.

  Ochronna funkcja prawa pracy polega na ochronie interesow...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest przedmiotem prawa pracy?

  Przedmiotem prawa pracy sa stosunki pracy podporzadkowanej, swiadczonej na rzecz pracodawcy dobrowolnie,osobiscie i za wynagrodzeniem oraz inne stosunki prawne nierozelwalnie zwiazane ze stosunkami pracy.

  Przedmiotem prawa pracy sa przede wszystkim stosunki zwiazane z bezposrednim swiadczeniem pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regionalna Izba Obrachunkowa

  Ustawy o samorządzie: gminnym, powiatowym i o samorządzie województwa stanowią, ze organami nadzoru nad działalnością tych samorządów w zakresie spraw finansowych są regionalne izby obrachunkowe (RIO). Istnieje 16 regionalnych izb obrachunkowych RIO, zasięg terytorialny każdej izby obejmuje jedno...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /3 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola Sądowa (TK)

  Obecnie Trybunałowi Konstytucyjnemu poświęcone są art.188-197 Konstytucji oraz ustawa z 1 sierpnia 1997r. o TK. Konstytucja poszerzyła kompetencje TK o prawo orzekania o zgodności z Konstytucją umów międzynarodowych, wprowadziła powszechną skargę konstytucyjną. Trybunał uzyskał prawo rozstrzygania...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola Sądowa (Sądy powszechne i SN)

  Sądy powszechne rozpatrują niektóre sprawy związane z działalnością administracji publicznej. Sąd ten na podstawie ustaw orzeka w sprawach:

  - prawo o aktach stanu cywilnego w sprawach o unieważnienie, sprostowanie oraz ustalenie treści aktu stanu cywilnego orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 614

  praca w formacie txt

Do góry