Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wykres Clarka

  Charakterystyka metody

  <p style"margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"<font color"#000000"<font face"Palatino, serif"<font size"3"Wykres Clarkaa pozwala na ujęcie na jednym schemacie wszystkich stanowisk pracy uczestniczących w procedurze, towarzyszących mu dokumentów i czynności wykonywanych przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /5 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiadownia gospodarcza

  Ogólna charakterystyka

  Wywiadownia gospodarcza - instytucja zajmująca się gromadzeniem oraz weryfikacją wiarygodności kredytowej firm. Wywiadownia sporządza i odpłatnie udostępnia raporty oraz informacje finansowe o firmach. Źródłem informacji dla wywiadowni są własne bazy danych, Monitor Polski B...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /2 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty finansowe

  Charakterystyka

  Przychody i koszty finansowe są związane z działalnością finansowa w przedsiębiorstwie.

  Działalność finansowa polega m.in. na: sprzedaży/kupnie papierów wartościowych, udziałów i akcji; na zaciąganiu kredytów i pożyczek w przedsiębiorstwie.

  Działalność ta powoduje powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty finansowe

  Charakterystyka

  Przychody i koszty finansowe są związane z działalnością finansowa w przedsiębiorstwie.

  Działalność finansowa polega m.in. na: sprzedaży/kupnie papierów wartościowych, udziałów i akcji; na zaciąganiu kredytów i pożyczek w przedsiębiorstwie.

  Działalność ta powoduje powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty finansowe

  Charakterystyka

  Przychody i koszty finansowe są związane z działalnością finansowa w przedsiębiorstwie.

  Działalność finansowa polega m.in. na: sprzedaży/kupnie papierów wartościowych, udziałów i akcji; na zaciąganiu kredytów i pożyczek w przedsiębiorstwie.

  Działalność ta powoduje powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Charakterystyka

  BHP (Bezpieczeństwo i higiena pracy) - powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych pracy|warunków pracy.

  BHP a ergonomia

  Działem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /3 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Charakterystyka

  BHP (Bezpieczeństwo i higiena pracy) - powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych pracy|warunków pracy.

  BHP a ergonomia

  Działem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /3 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka jakości

  Najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością jest polityka jakości (Podstawy... 2001, s. 109). Jest to część strategii organizacji, która dotyczy działania, rozwoju i doskonalenia systemu jakości. Zawiera ona deklaracje kierownictwa dotyczące stosowania wymagań norm, prowadzenia ciągłego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /5 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka jakości

  Najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością jest polityka jakości (Podstawy... 2001, s. 109). Jest to część strategii organizacji, która dotyczy działania, rozwoju i doskonalenia systemu jakości. Zawiera ona deklaracje kierownictwa dotyczące stosowania wymagań norm, prowadzenia ciągłego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /5 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obligacje rządowe

  Charakterystyka

  Obligacje rządowe są terminowym instrumentem finansowym (papierem wartościowym) emitowanym przez Skarb Państwa (Ministerstwo Finansów). Dochody ze sprzedaży tych obligacji stanowią dochód budżetu państwa (W. Dębski, 2002, s.187), a najczęściej stanowią źródło pokrycia deficytu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.11.2011 Znaków /2 824

  praca w formacie txt

Do góry