Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Strategia Luk Wiedzy

  Charakterystyka

  <bKoncepcja luk wiedzy</b - pomaga w ustaleniu strategi zarządzania wiedzą dla organizacji. Ogólnie mówiąc, strategia polega na identyfikowaniu luk wiedzy, luk strategicznych i luk relacji jakie da się wyszczególnić w przedsiębiorstwie a następnie ustalaniem dla każdej z nich Strategi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /4 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agencja reklamowa

  Charakterystyka

  Jest to taka jednostka organizacyjna, którą charakteryzuje niezależność, a w jej skład wchodzą ludzie biznesu i personel kreatywny. Przygotowują, opracowują i umieszczają oni reklamę w środkach przekazu. Działają na zlecenie sprzedających, którzy poszukują potencjalnych klientów na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011 Znaków /3 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa rzeczowego

  Źródłem prawa rzeczowego jest konstytucja. Oprócz konstytucji, kodeks cywilny a oprócz kodeksu cywilnego dwie ustawy: ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami. Z ogólnych podstawowych aktów mamy ustawy szczegółowe (prawo...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Części składowe i przynależności

  Rzeczy składowe to elementy, które przez połączenie z rzeczą tracą byt samodzielny.

  Części składowe rzeczy dzielą los rzeczy, nie mogą być przedmiotem odrębnych praw rzeczowych, chyba, że się nie da oddzielić od rzeczy.

  Przynależności to są odrębne rzeczy potrzebne do korzystania z rzeczy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo rzeczowe

  Prawo rzeczowe jest działem prawa cywilnego. W ramach tego działu formułuje się powstanie, treści, zmiany, ustanie, praw własności oraz innych form korzystania z rzeczy, czyli praw podmiotowych.

  Aby dane prawo podmiotowe było regulowane przez prawo rzeczowe muszą być spełnione dwa warunki:

  musi...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje pełnomocnictw

  Pełnomocnictwo ogólne – obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba, że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Pełnomocnictwo to powinno być pod...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /2 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstawicielstwo

  Polega na tym, że czynności prawne dokonuje przedstawiciel działający w granicach umocowania i jego działania wywołują bezpośrednio skutki dla reprezentowanej osoby.

  Przedstawicielstwo ma charakter przedstawicielstwa :

  czynnego, jeżeli przedstawiciel składa oświadczenie woli

  biernego...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termin jako uwarunkowanie czynności prawnych

  Strony zawierając umowę mogą uzależnić tą umowę od zdarzenia przyszłego i niepewnego.

  Wyróżniamy dwa rodzaje warunków:

  Warunek zawieszający – oznacza, że skutki czynności prawnej mogą powstać z góry oznaczonym terminie. Jeżeli skutek prawny ma nastąpić z nadejściem terminu mówimy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerwanie biegu przedawnienia

  Powodują okoliczności:

  przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju

  przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje

  Przerwanie biegu przedawnienia polega na tym, że z powodu...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie przedawnienia

  Następuje na wskutek okoliczności utrudniającym dochodzenie roszczeń mogą to być okoliczności:

  co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom

  co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej zdolności do czynności prawnej przeciwko osobom sprawującym opiekę...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /872

  praca w formacie txt

Do góry