Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CO RÓŻNI POSIADANIE OD DZIERŻENIA

  Posiadanie polega na sprawowaniu rzeczywistego władztwa nad rzeczą.

  Dzierżenia polega na sprawowaniu władztwa nad rzeczą, ale w odróżnieniu od posiadania nie jest władaniem we własnym interesie, lecz w interesie posiadacza. Dzierżenie i posiadanie pozostają w ścisłym związku, przy czym dzierżenie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST KSIĘGA WIECZYSTA I JAKIE ZAWIERA ELEMENTY

  Księgi wieczyste są instytucją prawa rzeczowego. Odgrywającą bardzo istotną rolę przy określeniu stanu prawnego nieruchomości, a przede wszystkim stosunków związanych z własnością nieruchomości. Stanowią one rodzaj urzędowego dokumentu, w którym ujawnia się właściciela nieruchomości...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO RÓŻNI HIPOTEKĘ OD ZASTAWU

  Różnica między hipoteką a zastawem polega przede wszystkim na tym, że zastaw może obciążać tylko rzecz ruchomą, a hipoteka może być ustanowiona jedynie na nieruchomości. Obciążenie nieruchomości hipoteką dokonuje się w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, oraz przez odpowiedni wpis w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE OGRANICZENIA PRAW RZECZOWYCH WYRÓŻNIA K.C

  Kodeks cywilny odróżnia pięć rodzajów ograniczonych praw rzeczowych:

  użytkowanie

  zastaw

  służebność

  spółdzielcze prawo od lokalu

  hipoteka.

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy sprawnego negocjatora

  Charakterystyka

  Jak się wydaje, do najczęściej wymienianych ogólnych cech osobowości, których posiadanie w największym stopniu warunkuje efektywność negocjacji należą następujące charakterystyki (powiązane w kilka grup):

  pozytywne nastawienie, takt, wyczucie i empatia; siła charakteru...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.11.2011 Znaków /5 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE ŚRODKI DOWODOWE WYRÓŻNIAMY W PROCESIE CYWILNYM

  Do dowodów w procesie cywilnym zaliczamy:

  dowód dokumentów dokumenty dzielą się na urzędowe i prywatne. Urzędowe to dokumenty sporządzone w przepisanej formie przez organy państwowe i niektóre organizacje. Dokumenty prywatne stanowią jedynie dowód na to, że zawarte w nich świadczenie pochodzi od...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM RÓŻNI SIĘ DZIEDZICZENIE USTAWOWE OD DZIEDZICZENIA TESTAMENTOWEGO

  Dziedziczenie ustawowe, jeżeli spadkobierca nie zostawił testament, dziedziczenie następuje według reguł podziału majątku między spadkobierców, zawartych w prawie spadkowym. Mamy wtedy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Dziedziczenie to zachodzi także, gdy testament okazał się nieważny, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM RÓŻNI SIĘ WEKSEL OD CZEKU

  Weksel to sporządzony w przewidzianej prawem formie dokument zobowiązujący wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwzględnego zapłacenia w oznaczonym czasie i do rąk określonej osoby wymienionej w tym dokumencie kwoty pieniężnej.

  Czek jest papierem wartościowym zawierającym skierowane do banku...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE SPRAWY REGULUJE PRAWO SPADKOWE

  Prawo spadkowe odgrywa w stosunkach międzyludzkich bardzo istotną rolę. Wiąże ono majątkowo członków rodziny i osoby bliskie, powoduje wzrost zamożności kolejnych pokoleń stwarza majątkowe podstawy podejmowania działalności gospodarczej lub innej przez ludzi młodych, którzy dziedziczyli majątek. Ma...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NA CZYM POLEGA PORĘCZENIE

  Poręczenie jest umową, w której poręczyciel zobowiązuję się wobec wierzyciela do wykonania zobowiązuję dłużnika w przypadku gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

  Poręczenie ma na celu zabezpieczenie cudzej wierzytelności w związku z tym jest umową wtórną w stosunku do istniejącego między...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 074

  praca w formacie txt

Do góry