Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zasada społeczeństwa obywatelskiego

  Konstytucja z 1997r. nigdzie nie używa pojęcia- społeczeństwo obywatelskie- ale w swych sformułowaniach daje wyraz podstawowym elementom tej idei.

  Idea ta zakłada:

  1/ każdy obywatel funkcjonuje równocześnie w kilku podstawowych układach społecznych; politycznym, pracowniczym, terytorialnym...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada pomocniczości

  Zasada ta powstała podczas panowania Piusa XIX. Założenia : to, co jednostka z własnej inicjatywy świadczyć może, nie może być jej zabronione i społeczeństwu przykazane.

  Naruszyłoby to bowiem sprawiedliwość( to co mała wspólnota świadczyć może i prowadzić...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada sprawiedliwości społecznej

  Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

  To zasada państwa socjalnego , które ma pewne zobowiązania opiekuńcze do obywateli. Jest to kategoria ogólna , która tworzy wiele zasad. Sprawiedliwość społeczna rozróżniona jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy zasady państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

  Zasada państwa prawnego – to zespół zasad prawnych które rządzą instytucjami, wyposażonymi przez prawo w odpowiednią władzę oraz procedurami poprzez, które zasady te mogą być zastosowane w tych instytucjach, a które łącznie służyć mają ochronie podstawowych interesów indywidualnych gwarantowanych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada legalizmu działania organów władzy publicznej

  Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa

  Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności.

  Działalność tę nadzorują Prezes RM i wojewodowie.

  Konstytucja wyraża zasadę legalności – organy władzy publicznej działają na podstawie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada państwa prawnego

  Zasada państwa prawnego – odpowiednik anglosaskiej zasady rządów prawa : Rule of Law tj. rządy prawa, panowanie prawa a nie ludzi, nikt nie może stać ponad prawem, ponad tym co zostało określone jako norma prawna. Ponad prawem nie może stać ani monarcha ani Kościół.

  Zasada państwa prawnego - to...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspekt instytucjonalny państwa prawnego

  Chodzi tutaj o zasadę podziału władzy gwarancję praw i wolności. Zasada podziału władz była traktowana jako podstawowy akt funkcjonowania państwa. Do instytucjonalnych gwarancji praw należy:

  Trybunał Konstytucyjny

  Trybunał Stanu

  Rzecznik Praw Obywatelskich

  Prezydent...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspekt materialny państwa prawnego

  Składa się z podstawowych wartości na których opiera się Konstytucja czyli na podstawowych wartościach godności człowieka i wynikającej z niej podstawowych praw: wolności, sprawiedliwości, pokoju społecznego. Zasada ta stanowi określone wymogi zgodnie z którymi zasada państwa prawnego to tylko takie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspekt formalny państwa prawnego

  Istnieją trzy zasady państwa prawnego:

  aspekt formalny

  instytucjonalny

  materialny

  Na aspekt formalny państwa składa się kilka elementów i zasad:

  musi istnieć system prawny uporządkowany hierarchicznie, dobry jakościowo, jednakowo spójny, publicznie opublikowany z...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada państwa demokratycznego

  Zasada państwa demokratycznego ma tradycje starożytne : demo = władza ludzi. Demokracja polega na tym, że suwerenem jest naród, czyli zbiorowość wszystkich obywateli.

  Stanowi, że RP jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Idea demokratycznego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 406

  praca w formacie txt

Do góry