Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WYMIEŃ I OMÓW PODSTAWOWE FUNKCJE, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ PRAWO KARNE

  Funkcje:

  - zapewnienie realizacji idei sprawiedliwości

  w psychice ludzi tkwi głęboko zakorzeniona potrzeba równowagi społecznej wyrażająca się w tym, że złe zachowanie jednostki czy grup społecznych powinno spotkać się z reakcją negatywną, dobre zachowanie powinno zaś być jeśli nie nagradzane, to...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST PRAWO KARNE?

  Prawo karne sensu largo jest to zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

  Prawo karne sensu largo dzieli się wg kryterium przedmiotu regulacji na:

  prawo karne materialne, zwane także prawem karnym sensu stricto...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /3 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw

  Charakterystyka

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstwa mają na celu powiązanie metod wyceny majątku przedsiębiorstwa z metodami dochodowymi. Wynika to z założenia, że na wartość przedsiębiorstwa wpływa nie tylko jego majątek, ale także zdolność do generowania dochodu.

  Metoda wykorzystująca...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw

  Charakterystyka

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstwa mają na celu powiązanie metod wyceny majątku przedsiębiorstwa z metodami dochodowymi. Wynika to z założenia, że na wartość przedsiębiorstwa wpływa nie tylko jego majątek, ale także zdolność do generowania dochodu.

  Metoda wykorzystująca...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw

  Charakterystyka

  Mieszane metody wyceny przedsiębiorstwa mają na celu powiązanie metod wyceny majątku przedsiębiorstwa z metodami dochodowymi. Wynika to z założenia, że na wartość przedsiębiorstwa wpływa nie tylko jego majątek, ale także zdolność do generowania dochodu.

  Metoda wykorzystująca...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada SMART

  Definicja

  Wyznaczanie celów tylko wtedy będzie skuteczną metodą, jeśli spełni kilka podstawowych warunków. Warunki te nazwano od pierwszych liter zasadą SMART. Cele muszą być:

  Skonkretyzowane - należy je określać możliwie konkretnie, Mierzalne - każdy cel musi mieć swój wskaźnik, na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody taksonomiczne

  Charakterystyka

  Taksonomia numeryczna - to dyscyplina zajmująca się zasadami i procedurami porządkowania oraz klasyfikacji. Zadaniem metod taksonomicznych jest pogrupowanie zbioru elementów dowolnej natury <math\Omega\,\!</math na bardziej jednorodne statystycznie podzbiory spełniające zarazem formalne...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /5 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zintegrowany system pomiarowy

  Charakterystyka

  Stosowanie mierników finansowych w zarządzaniu strategicznym podlega licznym stosowania mierników finansowych|ograniczeniom.

  Dlatego też wielu kierowników zwraca obecnie uwagę na potrzebę szerszego spojrzenia na problematykę funkcjonowania przedsiębiorstwa i zastosowanie mierników...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zintegrowany system pomiarowy

  Charakterystyka

  Stosowanie mierników finansowych w zarządzaniu strategicznym podlega licznym stosowania mierników finansowych|ograniczeniom.

  Dlatego też wielu kierowników zwraca obecnie uwagę na potrzebę szerszego spojrzenia na problematykę funkcjonowania przedsiębiorstwa i zastosowanie mierników...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady podatkowe Adama Smitha

  Charakterystyka

  Jest to zbiór podstawowych reguł, jakimi powinny charakteryzować się obciążenia fiskalne. Zasady te miały celu likwidowanie uciążliwości fiskalnej oraz zapewnienie w jak największym stopniu sprawiedliwości i akceptacji społecznej dla podatków. Reguły te zostały ustalone przez...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /3 661

  praca w formacie txt

Do góry