Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wyjątki od zasady skargowości na rzecz działania sądu z urzędu

  Zas skargowości to dyrektywa zgodnie, z którą kierowniczy organ procesowy pro­wadzi postępowanie tylko na żądanie, wniosek innego uprawnionego pod­miotu. Jej przeciwień­stwem jest zaś post z urzędu. Jest to dyrek­tywa w myśl, której post może być prowa­dzone z własnej ini­cjatywy organu kie­rowniczego...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /2 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odstęp­stwa od zasady bezpo­średnio­ści

  Zasada bezpośrednio­ści wyraża dyrektywę maksymalnego zbliże­nia się do sadu do faktu przestępstwa, ponieważ im więcej ogniw pośrednich tym większe niebezpie­czeństwo deformacji w procesie poznania prawdy. Sąd powinien bez­pośrednio zetknąć się z dowodami, aby za ich pośrednictwem dokonać...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /6 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

  Charakterystyka

  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - został przyjęty do realizacji 2 października 2007 decyzją Komisji Europejskiej, podpisaną przez komisarza do spraw polityki regionalnej, Danutę Hebner. Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocni...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /3 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie upadłościowe

  Charakterystyka

  Postępowanie upadłościowe, na postawie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 535), to postępowanie mające zastosowanie wobec przedsiębiorców, którzy stali się niewypłacalni albo takich, których kondycja gwałtowanie się pogarsza i grozi...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

  Charakterystyka

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (ZIB) - jest to lokata kapitału w przedsiębiorstwie zagranicznym celem uzyskania trwałego wpływu na kierowanie jego działalnością i osiąganie z tego tytułu zysków R. Patora R. Piasecki, Studia i monografie Nr 3 Łódź 2001s.85.

  W ujęciu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

  Charakterystyka

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (ZIB) - jest to lokata kapitału w przedsiębiorstwie zagranicznym celem uzyskania trwałego wpływu na kierowanie jego działalnością i osiąganie z tego tytułu zysków R. Patora R. Piasecki, Studia i monografie Nr 3 Łódź 2001s.85.

  W ujęciu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek od spadków i darowizn

  Podstawowe informacje Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem bezpośrednim płaconym od przyrostu majątku, gdy otrzyma się na drodze spadku lub darowizny określony majątek Podatek od spadku i darowizn jest uregulowany w ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

  (Dz. U. z 1983 r. Nr...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /3 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek od spadków i darowizn

  Podstawowe informacje Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem bezpośrednim płaconym od przyrostu majątku, gdy otrzyma się na drodze spadku lub darowizny określony majątek Podatek od spadku i darowizn jest uregulowany w ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

  (Dz. U. z 1983 r. Nr...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /3 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizowanie działalności marketingowej

  Charakterystyka

  Efektywność i skuteczność decyzji i działań rynkowych przedsiębiorstwa w dużym stopniu zależy od organizacji służb marketingowych. Właściwy podział pracy i uprawnień decyzyjnych, budowa systemu informacji marketingowych, reguły organizacyjnych zachowań i inne regulacje tego typu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /4 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatarcie skazania

  Jest to postępowanie polegające na likwidacji karalności sprawcy, a więc skazanie uważa się za niebyłe i dokonuje się usunięcia wpisu o skazaniu z rejestru karnego. Zatarcie skazania następuje z mocy prawa na skutek decyzji sądu albo decyzji Prezydenta korzystającego z prawa łaski. Z mocy prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /952

  praca w formacie txt

Do góry