Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Korporacyjne i fundacyjne osoby prawne

  Klasyczny podział rodzajów osób prawnych, podstawą rozróżnienia jest określenia tzw. Substratu osoby prawnej danego rodzaju. Substratem osób prawnych korporacyjnych są członkowie zaś fundacyjnego tzw. Zakład. Osoby prawne typu korporacyjnego – substratem są ludzie, funkcjonowanie takich osób prawnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatne osoby prawne

  Powstają z inicjatywy osób fizycznych lub prawnych (to te które nie są związane organizacyjnie w administracji publicznej). Do takich podmiotów prawa zaliczamy:

  = spółki kapitałowe z wyłączeniem jednoosobowych spółek państwa lub gminy

  = spółdzielnie

  = fundacje założone przez inne osoby prywatne i...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stwierdzenie zgonu i uznanie za zmarłego

  - CHWILA ŚMIERCI – śmierć mózgowa polegająca na trwałym i nieodwracalnym ustaniu funkcji pnia mózgu.

  - DOWÓD ŚMIERCI – jest nim akt zgonu. Sporządza go urząd stanu cywilnego po przedstawieniu mu karty zgonu, wystawionej przez lekarza lub na podstawie pisemnego zgłoszenia właściwego organu prowadzącego...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /2 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność prawna osoby fizycznej

  Atrybutem każdej osoby fizycznej jest jej zdolność prawna, wyrażająca się w tym, że może być nosicielem (podmiotem) praw lub obowiązków

  . początek – w myśl art. 8 KC każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Tylko więc istota ludzka nabywa z chwilą urodzenia zdolność prawną...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /2 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja rzeczy

  Wszystkie rzeczy ze względu na kryterium przenoszenia dzieli się na :

  ruchome nieruchomości

  K.C definiuje tylko nieruchomości, wszystkie inne rzeczy które nie są nieruchomościami są rzeczami ruchomymi – definicja negatywna

  Nieruchomością są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /8 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie rzeczy

  Rzeczy – przedmiot materialny. Normatywne znaczenie tej definicji legalnej polega na tym, że na podstawie pojęcia rzeczy wyróżnia się w prawie ograniczone prawa rzeczowe

  Rzeczami w rozumieniu prawa cywilnego są materialne: części przyrody, w stanie pierwotnym lub przetworzonym na tyle wyodrębnione w sposób...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana treści, ustanie prawa podmiotowego

  Zamiana treści prawa, a więc zespołu funkcjonalnie powiązanych uprawnień cząstkowych, polega na zmianie zakresu tych uprawnień ich przedmiotu, miejsca i czasu ich realizacji przy czym prawo zachowuje swą tożsamość jako prawo tego samego typu. Zmiana treści prawa nie ciągnie za sobą zmiany rodzaju...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonywanie prawa podmiotowego

  Polega na zachowaniu podmiotu, podejmowanych w sferze możliwości oznaczonego postępowania, które określa norma będąca źródłem prawa podmiotowego. Podmiot uprawniony czyni użytek z uprawnień cząstkowych tworzących część prawa. Wykonywanie prawa może więc przybrać postać czynności faktycznych lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie ogólne i nabycie szczególne

  NABYCIE OGÓLNE (sukcesja uniwersalna) polega na tym, że nabywca wskutek zajścia jednego stanu faktycznego, wstępuje w ogół praw majątkowych poprzednika nabywając cały jego majątek lub oznaczoną część. Sukcesja uniwersalna dopuszczalna jest wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie (Nabycie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie translatywne i konstytuwne

  Kryterium podziału jest istnienie lub nieistnienie nabywanego prawa przed zdarzeniem powodującym nabycie.

  TRANSLATYWNE – zachodzi wówczas gdy przedmiotem nabycia, jest prawo już istniejące, które przechodzi w dotychczasowej postaci na nabywcę np. przejście prawa własności z majątku dotychczasowego...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 073

  praca w formacie txt

Do góry