Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie przedawnienia

  Do terminów przedawnienia zaliczamy instytucję regulujące skutki prawne, niewykonania uprawnień przez czas określony w ustawie. Tym samym w prawie cywilnym upływ czasu jest zdarzeniem prawnym. Wskutek upływu czasu następuje nabycie lub utrata jakiegoś prawa podmiotowego np. zasiedzenie. Do podobnego skutku...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prokura

  Szczególnym rodzajem pełnomocnictwa jest prokura, występuje w obrocie handlowym, prokury może udzielić osobie fizycznej spółka handlowa, zakres prokury, jest określony ustawowo i jest bardzo szeroki. Prokura upoważnia do wszelkich czynności sądowych i poza sądowych jakie są związane z prowadzeniem...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygaśnięcie pełnomocnictwa

  = odwołanie pełnomocnictwa przez mocodawcę

  = śmierć mocodawcy i pełnomocnika

  = ubezwłasnowolnienie całkowite pełnomocnika

  = utrata osobowości prawnej osoby prawnej

  = upływ terminu na które było udzielone pełnomocnictwo

  = fakt prawny z jakim jest związane pełnomocnictwo

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pełnomocnictwo

  = uczestnikiem jest mocodawca i pełnomocnik.

  RODZAJE:

  OGÓLNE – kiedy mocodawca upoważnia pełnomocnika do dokonania wszystkich czynności prawnych

  RODZAJOWE – mocodawca nadaje prawo we własnym imieniu pełnomocnikowi tylko jednego rodzaju

  SZCZEGÓLNE – mocodawca upoważnia pełnomocnika, aby dokonał we...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść czynności prawnej

  – tradycyjnie wśród elementów treści czynności prawnej wyróżnia się elementy przedmiotowo – istotne, które indywidualizują daną czynność pod względem prawnym i bez których oznaczonego typu czynności prawa nie mogłaby dojść do skutku np. umowa sprzedaży

  ELEMENTY PODMIOTOWO ISTOTNE :

  = które ze swej...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświadczenie woli

  Jest to taki przejaw woli, który wyraża w sposób dostateczny zamiar wywołania skutków prawnych w postaci ustanowienia, zmiany, lub ustania stosunku cywilnoprawnego. Oświadczenie woli stanowi końcowy efekt procesu rozpoczynającego się w psychice osoby składającej oświadczenie wskutek wyobrażeń rodzi się...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawne, pojęcie czynności prawnych

  Jest to stan faktyczny, w skład którego wchodzi co najmniej jedno oświadczenie woli, zmierzające do ustanowienia zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego, z którym to stanem faktycznym ustawa wiąże skutki prawne.

  1. czynność prawna jest stanem faktyczny, który musi być w całości zrealizowany, a...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustanie osób prawnych

  Osoba prawna jako podmiot prawa cywilnego, może zakończyć swój byt prawny wskutek różnorodnych zdarzeń prawnych:

  - podjęcie decyzji o jej rozwiązaniu przez właściwy organ osoby prawnej

  - wydanie akty organu państwowego mającego na celu zakończeniu bytu osoby prawnej

  - upływ czasu na jaki...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi

  = art. 33 K.C - do jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych, jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej. Za zobowiązania jednostki odpowiedzialność subsydiarną, ponoszą jej członkowie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby będące przedsiębiorcami i nie będące przedsiębiorcami

  Kryterium działań może być charakter prowadzonej działalności, charakter ten może mieć znaczenie prawne w różnych dziedzinach, w zależności od charakteru prowadzonej przez niej działalności. W oparciu o to kryterium, osoby prawne można podzielić na:

  = osoby gospodarcze o celach zarobkowych

  = osoby...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 114

  praca w formacie txt

Do góry