Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zniesienie współwłasności

  Każdy ze współwłaścicieli, jest uprawniony do żądania zniesienia współwłasności. Roszczenia o zniesienie współwłasności, nie ulega przedawnieniu. Może być jednak wyłączone między współwłaścicielami na czas do 5 lat, a przedłużenie to można ponowić. Tryby zniesienia współwłasności, do...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /2 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej

  K.C reguluje problematykę współposiadania rzeczy wspólnej, i korzystania z niej, przez współwłaściciela oraz problematykę pobierania pożytku. Treścią współwłasności są uprawnienia do korzystania z rzeczy i do rozporządzania korzystanie rzeczy wspólnej, polega na prawie do pobierania jej pożytków...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarząd rzeczą wspólną

  Wykonywanie współwłasności rozliczając pojęcie zarządu rzeczą wspólną. Przez zarząd rzeczą wspólną rozumieć należy podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności o charakterze faktycznym lub prawnym, dotyczącego przedmiotu wspólnego prawa. Chodzi o podejmowanie wszelkich czynności...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagram Pareto

  Charakterystyka

  Diagram Pareto-Lorenza (twórcą był Markiz Vilfredo Federico Damaso Pareto - 15 lipca 1848 Paryż- 19 sierpnia 1923; włoski ekonomista i socjolog), nazywany również metodą ABC lub prawem 20-80. Zasada Pareto umożliwia znalezienie 20% przyczyn przynoszących 80% strat. Pokazuje, że...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /4 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udziały współwłaścicieli

  Udział we współwłasności wyraża zakres uprawnień i obowiązków współwłaściciela, w stosunku do rzeczy wspólnej, jest określony odpowiednim ułamkiem, jest więc częścią ułamkową wspólnego prawa własności. Można powiedzieć, że współwłaściciel, ma względem swojego udziału pozycję...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje współwłasności

  Art. 196 § 1 K.C – współwłasność może być:

  = albo w częściach ułamkowych

  = albo jest współwłasnością łączną

  WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA – jest samoistnym stosunkiem prawnym nie związanym ze stosunkiem prawnym innego rodzaju, ze swej istoty ma byt przejściowy dlatego ustawodawca ułatwia jej...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /3 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i powstanie współwłasności

  Współwłasność – oznacza że każdemu ze współuprawnionych, przysługują wszystkie atrybuty prawa własności, a więc uprawnienia każdego z nich są jednakowe, a różny może być tylko ich zakres.

  Współwłasność stanowi odmianę prawa własności.

  = art. 195 K.C :

  - przedmiotem wspólnego prawa jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata prawa własności

  NABYCIE PIERWOTNE – utrata prawa własności ma miejsce przeciwko woli właściciela

  NABYCIE POCHODNE – utrata jest związana z oświadczeniem woli właściciela

  - utrata prawa własności według oświadczenie woli właściciela – dokonanie czynności prawnej o przeniesienie prawa własności

  - przeciwko...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie prawa własności

  = w drodze znalezienia

  = nabycie własności pożytków naturalnych

  = przetworzenie rzeczy ruchomych

  = połączenie rzeczy ruchomych

  = pomieszanie rzeczy ruchomych

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie pochodne prawa własności

  Własność przechodzi z dotychczasowego właściciela na nowego, tym samym następuje zmiana podmiotu tego samego prawa podmiotowego własności.

  W przypadku nabycia pochodnego między właścicielem aktualnym a dotychczasowym zachodzi stosunek następstwa prawnego. Zbywca jest poprzednikiem, nabywca następcą...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /755

  praca w formacie txt

Do góry