Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nominalna stopa procentowa

  Charakterystyka

  Nominalna stopa procentowa to procentowa pokazująca nominalny przychód z posiadanego kapitału lub cenę kapitału udostępnionego.

  Stopa procentowa to wyrażony w procentach iloraz sumy odsetek uzyskanych z zainwestowanej kwoty pieniędzy (lub innych środków finansowych) i wielkości tej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość w biurze podróży

  Charakterystyka

  Standardy jakościowe biur podróży w Polsce określone zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. W art. 4 zawarta jest informacja dotycząca gospodarcza|działalności gospodarczej, która polega na organizowaniu imprez turystycznych oraz na pośredniczeniu na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /3 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość w biurze podróży

  Charakterystyka

  Standardy jakościowe biur podróży w Polsce określone zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. W art. 4 zawarta jest informacja dotycząca gospodarcza|działalności gospodarczej, która polega na organizowaniu imprez turystycznych oraz na pośredniczeniu na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.12.2011 Znaków /3 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmioty inne niż rzeczy

  PRZEDMIOTY NIEMATERIALNE:

  ENERGIA – może być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. Natomiast gospodarka różnymi rodzajami energii uregulowana jest w ustawach szczególnych

  DOBRA O CHARAKTERZE INTELEKTUALNYM – utwory literackie, artystyczne, naukowe, wynalazki, wzory użytkowe. Stanowią one wytwór...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieruchomości i ruchomości – pojęcie i znaczenie podziału

  Rzeczy w prawie rzeczowym dzielą się na:

  nieruchomości /rzeczy nieruchome/

  ruchomości /rzeczy ruchome/

  Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności /grunty/, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzecz stanowi część składową rzeczy, jeżeli…

  Części składowe rzeczy to coś co nie może być odłączone od rzeczy bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (np. drzewo na działce, dom na działce) Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności czyli nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzecz stanowi przynależność, jeżeli…

  Przynależność – jest to odrębna rzecz ruchoma, która pozostaje z rzeczą główną w stałym i faktycznym związku, która jest potrzebna do korzystania z rzeczy głównej np. klucz do samochodu, koło zapasowe. Właścicielem przynależności jest właściciel rzeczy głównej. Gdy sprzedajemy rzecz główną to...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się prawo rzeczowe?

  Prawo rzeczowe obok przepisów części ogólnej prawa zobowiązań i prawa spadkowego stanowi jednej z podstawowych działów prawa cywilnego, prawo rzeczowe z zespołu przepisów prawnych regulujących powstanie i zmianę i ustanie oraz treść i ochronę szczególnych form prawnych: korzystania z rzeczy.

  Formy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie to są terminy zawite (prekluzyjne)?

  Przedawnienie nie reguluje bezczynności uprawnionego. Wiele z nich ma na względzie innego rodzaju uprawnienia niż roszczenia majątkowe lub przewiduje bardziej rygorystyczne od przedawnienia skutki prawne, polegające na zgaśnięciu samego prawa lub roszczenia. W odróżnieniu od przedawnienia terminy zawite...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie i utrata posiadania

  PIERWOTNE NABYCIE – polega na jednostronnym objęciu rzeczy w posiadanie z wolą wykonywania określonego prawa, następuje w wyniku objęcia rzeczy nie będącej w posiadaniu innej osoby, albo poprzez pozbawienie innej osoby posiadania i zawładnięcie cudzą rzeczą

  POCHODNE NABYCIE - jest ot przeniesienie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /1 018

  praca w formacie txt

Do góry