Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na rozwój wymiany międzynarodowej

  Charakterystyka

  Rozwój wymiany międzynarodowej i zmiana jej charakteru następuje pod wpływem wielu czynników. Jedne z nich zyskują na znaczeniu, a inne stają się coraz mniej istotne. Czynniki te w innym zakresie oddziałują na poszczególnych uczestników wymiany globalnej.

  Czynniki wpływające na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /3 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Identyfikacja podatnika - numer NIP

  Charakterystyka

  NIP jest pomocny w komunikacji pomiędzy podatnikiem a administracją podatkową. Podmioty objęte obowiązkiem posiadania NIP-u:

  Osoby fizyczne Osoby prawne Jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i inne podmioty, które wg odpowiednich ustaw są podatnikami, podmioty będące...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Identyfikacja podatnika - numer NIP

  Charakterystyka

  NIP jest pomocny w komunikacji pomiędzy podatnikiem a administracją podatkową. Podmioty objęte obowiązkiem posiadania NIP-u:

  Osoby fizyczne Osoby prawne Jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i inne podmioty, które wg odpowiednich ustaw są podatnikami, podmioty będące...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt wekslowy

  Charakterystyka

  Kredyt wekslowy - występuje wówczas, gdy przedsiębiorstwo sprzedaje bankowi weksle dłużnika przed terminem płatności. Bank przekazuje na rachunek firmy sumę przyjętego weksla pomniejszoną o dyskonto. stanowią główne źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /3 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsekwencje rozwoju turystyki

  Charakterystyka

  Dochody uzyskane z turystyki powodują zwiększenie popytu na artykuły i usługi bezpośrednio związane z nią. Przyjmuje się, że jedno miejsce utworzone w turystyce powoduje powstanie czterech nowych miejsc w usługach towarzyszących i produkcji na potrzeby turystów. Szacuje się, że do roku...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wezwanie do zapłaty

  Wezwanie do zapłaty

  Wezwanie do zapłaty, inaczej ponaglenie to pisemne przypomnienie dłużnikowi o zaległej płatności wobec wierzyciela. Jest to narzędzie bezpośredniej windykacji należności na etapie polubownym, którą najczęściej prowadzi sam wierzyciel w ramach kontroli swoich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produktywność standardowa

  Charakterystyka

  Produktywność standardowa (obrotowość) to stosunek całkowitych przychodów ze sprzedaży i kosztu (wartości) wykorzystywanego czynnika wytwórczego (zasobu). Pozwala ona porównać wskaźnik wartości sprzedaży w czasie, czyli chodzi o wartość sprzedaży jaka przypada na jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produktywność standardowa

  Charakterystyka

  Produktywność standardowa (obrotowość) to stosunek całkowitych przychodów ze sprzedaży i kosztu (wartości) wykorzystywanego czynnika wytwórczego (zasobu). Pozwala ona porównać wskaźnik wartości sprzedaży w czasie, czyli chodzi o wartość sprzedaży jaka przypada na jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje taktyczne

  Charakerystyka

  Decyzje taktyczne rozwiązują najczęściej konflikty między strategią i jej realizacją. Dotyczą także konfliktów między celami indywidualnymi i celami całej instytucji.

  Rodzaje problemów taktycznych

  Najczęściej dotyczą one zapewnienie warunków do sprawnej realizacji celów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje taktyczne

  Charakerystyka

  Decyzje taktyczne rozwiązują najczęściej konflikty między strategią i jej realizacją. Dotyczą także konfliktów między celami indywidualnymi i celami całej instytucji.

  Rodzaje problemów taktycznych

  Najczęściej dotyczą one zapewnienie warunków do sprawnej realizacji celów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011 Znaków /686

  praca w formacie txt

Do góry