Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Badanie potrzeb informacyjnych

  Charakterystyka

  Badanie potrzeb informacyjnych, można zdefiniować jako proces identyfikacji i grupowania potrzeb informacyjnych kierownictwa w jednorodne zbiory, stosując różnorodne kryteria grupowania, np.: powtarzalność, stałość odbiorców, forma i postać prezentacji formularzy i raportów, źródło...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /3 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dywidend

  Charakterystyka Dywidendy zwykłe - wypłaty gotówkowe czynione bezpośrednio na rzecz akcjonariuszy i stanowiące część zwykłej działalności gospodarczej. Można je podzielić na:

  ::::* Dywidendy regularne - wypłacane co pewien czas, raz w roku, co pół roku, co kwartał. Większość przedsiębiorstw...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /3 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostrzeżenie ustne

  Charakterystyka

  Ostrzeżenie ustne jest pierwszą z faz procedury dyscyplinowania pracowników. Polega ono na luźnej, ustnej rozmowie z pracownikiem, rozmowie dyscyplinującej bądź tez uwagi w obecności współpracowników.

  Kolejnymi krokami w procedurze dyscyplinarnej w kolejności są:

  pisemne sposoby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwignia operacyjna

  Charakterystyka

  Dźwignia operacyjna (operating leverage) jest dźwignią, którą uzyskuje firma za pomocą obrotów. Dotyczy ona struktury aktywów i ich wykorzystania przez dane przedsiębiorstwo w tworzeniu wartości firmy. Wzrost wykorzystania zdolności produkcyjnych, którymi dane przedsiębiorstwo...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /3 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strukturalizm

  Charakterystyka

  "Jest ukształtowaną w XX wieku metodą badawczą przewartościowującą myślenie przyczynowo- skutkowe na korzyść ujmowania zjawisk, jako elementów pewnych całości w ich równoczesności i wzajemnym sprzężeniu. Pojęcie funkcji wypiera kategorię genezy."[1] Przedmioty badane przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /3 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja bazowa

  Inflacja bazowa

  Inflacja bazowa to inflacja CPI, po uprzednim skorygowaniu koszyka konsumpcyjnego o odpowiednie jego składowe o przypuszczalnie dużej chwiejności cen, będącej efektem wystąpienia różnorakich czynników przejściowych. Można wyliczać bardzo dużo miar inflacji bazowej, z której każda...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /2 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał dystrybucji

  Charakterystyka

  Dystrybucja jest procesem obsługi rynku obejmującym wszelkie decyzje i czynności związane z zapewnieniem łączności producenta z finalnymi nabywcami. Pośrednicy marketingowi tworzą kanał marketingowy, zwany również kanałem handlowym lub kanałem dystrybucji. Dystrybucja zapewnia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /5 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał dystrybucji

  Charakterystyka

  Dystrybucja jest procesem obsługi rynku obejmującym wszelkie decyzje i czynności związane z zapewnieniem łączności producenta z finalnymi nabywcami. Pośrednicy marketingowi tworzą kanał marketingowy, zwany również kanałem handlowym lub kanałem dystrybucji. Dystrybucja zapewnia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /5 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał dystrybucji

  Charakterystyka

  Dystrybucja jest procesem obsługi rynku obejmującym wszelkie decyzje i czynności związane z zapewnieniem łączności producenta z finalnymi nabywcami. Pośrednicy marketingowi tworzą kanał marketingowy, zwany również kanałem handlowym lub kanałem dystrybucji. Dystrybucja zapewnia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /5 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na rozwój wymiany międzynarodowej

  Charakterystyka

  Rozwój wymiany międzynarodowej i zmiana jej charakteru następuje pod wpływem wielu czynników. Jedne z nich zyskują na znaczeniu, a inne stają się coraz mniej istotne. Czynniki te w innym zakresie oddziałują na poszczególnych uczestników wymiany globalnej.

  Czynniki wpływające na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.12.2011 Znaków /3 529

  praca w formacie txt

Do góry