Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zakres regulacji prawa pracy i jego systematyka

  Wraz z powstaniem i rozwojem kapitalistycznych stosunków produkcji oraz kształtowaniem się i rozwojem nowej klasy społecznej-klasy robotniczej zaczęła rozwijać się nowa gałąź prawa -prawo pracy. Nowy układ stosunków ekonomiczno-społecznych stwarzał coraz szerszą potrzebę regulacji prawnej stosunków...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza prawa pracy

  Prawo pracy jest gałęzią prawa stosunkowo młodą. Przechodziła ona wiele przemian. Początkowo zwano ją „ustawodawstwem fabrycznym”. Wówczas nazwa ta odpowiadała zakresowi jego obowiązywania. Oddziaływało ono bowiem na treść stosunków pracy jedynie robotników fabrycznych. Wraz z rozszerzaniem się...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i przedmiot prawa pracy

  Cztery znaczenia pojęcia „prawo pracy”

  1.W kontekście normatywnym są to przepisy regulujące stosunki pracy. Całość tych przepisów, ujętych w odpowiednich ustawach, dekretach, rozporządzeniach i innych aktach normatywnych;

  2.W kontekście praktycznym, ze względu na różne odmiany stosowania przepisów...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres sprawozdawczy

  Charakterystyka

  Okres sprawozdawczy - są to poszczególne miesiące danego roku obrotowego, które wyznaczają maksymalne granice łączenia w zbiory operacji gospodarczych dla zaksięgowania ich poprzez zbiorczy zapis. Przekroczenie miesięcznego okresu sprawozdawczego jest naruszeniem zasad prawidłowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania P.J. Fitz Patricka

  Charakter badań

  P.J. Fitz Patrick jest autorem pierwszego skutecznego badania sprawozdawczości finansowej w zakresie wypłacalności przedsiębiorstw z zastosowaniem metod statystycznych (Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem Tom 2, pod red. Lecha Bednarskiego, Tadeusza Waśniewskiego, Fundacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania P.J. Fitz Patricka

  Charakter badań

  P.J. Fitz Patrick jest autorem pierwszego skutecznego badania sprawozdawczości finansowej w zakresie wypłacalności przedsiębiorstw z zastosowaniem metod statystycznych (Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem Tom 2, pod red. Lecha Bednarskiego, Tadeusza Waśniewskiego, Fundacja...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idea zrównoważonego rozwoju

  Charakterystyka

  Idea zrównoważonego rozwoju pojawia się jako próba udzielenia odpowiedzi na zespół zagrożeń, które w latach sześćdziesiątych XX wieku postrzegano w przewidywanym, wysokim wzroście demograficznym, szybkim zużywaniu zasobów naturalnych, narastającym zanieczyszczeniu środowiska...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /3 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczanie produkcji

  Charakterystyka

  Rozliczenia międzypodmiotowe są jednym z etapów rachunku kosztów, którego celem jest ujęcie pełnego kosztu wytworzenia (produkcji) lub pełnego kosztu działalności danego podmiotu (wyodrębnionego i działalności, jednostki organizacyjnej, funkcji sprawowanej w jednostce). Podmioty w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocenianie pracowników

  Cele oceniania

  Ocenianie pracowników jest procesem, w którym dokonywane jest wartościowanie cech osobowych, postaw, zachowań oraz poziomu wykonania zleconych zadań. Ocenianie jest prowadzone cyklicznie, ma zatem charakter procesu długotrwałego. (nie myl oceniania z wartościowaniem pracy). Ocenianie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /8 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka społeczna

  Charakterystyka

  Polityka społeczna - celowa działalność państwa, podmiotów samorządowych, zawodowy|związków zawodowych i innych organizacji, zmierzająca do poprawy ogólnych warunków pracy i bytu szerokich warstw ludności, a także stosunków społeczno - kulturowych, które prowadzą do optymalnego...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.12.2011 Znaków /4 795

  praca w formacie txt

Do góry