Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CDO

  Charakterystyka

  CDO - (Collateralised Debt Obligations) instrumenty sekurytyzacji oparte na długu. Instrumenty CDO zabezpiecza się portfelem aktywów, do którego należą m.in. kredyty korporacyjne lub ustrukturyzowane zobowiązania finansowe. Połączone w portfel (podobnie jak w przypadku instrumentów MBO)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady organizacji magazynu

  Charakterystyka

  Magazyn jest nieodłącznym atrybutem procesu logistycznego. Podczas tworzenia

  zasad organizacji magazynu, należy zwrócić szczególną uwagę na rolę jaką odgrywa

  magazyn w procesie logistycznym , tak aby zasady organizacji magazynu prowadziły do

  optymalnej koordynacji wszystkich funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas pracy

  Definicja

  CZAS PRACY - jest zasadniczą częścią czasu ekonomicznego. Obejmuje on tę część czynności wykonywanych przez człowieka, która występuje zwłaszcza w procesie produkcji i usług. Każda praca lub jakakolwiek inna działalność ludzka wiąże się z przemianami oraz upływem czasu fizycznego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /9 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas pracy

  Definicja

  CZAS PRACY - jest zasadniczą częścią czasu ekonomicznego. Obejmuje on tę część czynności wykonywanych przez człowieka, która występuje zwłaszcza w procesie produkcji i usług. Każda praca lub jakakolwiek inna działalność ludzka wiąże się z przemianami oraz upływem czasu fizycznego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /9 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść stosunku pracy

  Treścią stos. pracy są prawa i obowiązki stron, tj. pracownika i pracodawcy. Podstawowym obowiązkiem pracownika wynikającym ze stos. pracy jest świadczenie pracy na rzecz pracodawcy, a podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest obowiązek zapłaty wynagrodzenia za prace. Te prawa i obowiązki często...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /5 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożyczkodawca ostatniej instancji

  Charakterystyka

  Najstarsza i podstawowa rola banku centralnego. Polega ona na poprawie płynności konkretnego banku lub całego sektora bankowego w sytuacji, gdy występują czynniki powodujące zagrożenie utraty zdolności do wywiązywania się z bieżących zobowiązań.

  Ryzyko związane z utratą płynności...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożyczkodawca ostatniej instancji

  Charakterystyka

  Najstarsza i podstawowa rola banku centralnego. Polega ona na poprawie płynności konkretnego banku lub całego sektora bankowego w sytuacji, gdy występują czynniki powodujące zagrożenie utraty zdolności do wywiązywania się z bieżących zobowiązań.

  Ryzyko związane z utratą płynności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma nawiązania i treść umowy

  Formy nawiązania stosunku pracy:

  1. wg skuteczności działania:

  a) ustna,

  b) pisemna,

  c) dorozumiana.

  2. wg prawidłowości działania - tylko forma pisemna.

  Forma ustna - wystarczy oświadczenie woli - art.60 K.C

  Forma pisemna - Ustawodawca wymaga, aby umowa o prace była zawarta na piśmie ( art29 § l...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek pracy „z umowy"

  Jest to rodzaj stosunku pracy. Umowa o prace jest podstawowa forma nawiązywania stosunku pracy. Zawierana jest na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Każda z w/w umów może być poprzedzona umowa o prace na czas próbny. Umowa o prace na czas nieokreslony najbardziej...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielczy stosunek pracy

  Występuje on w spółdzielniach pracy, których celem jest prowadzenie przez wspólne przedsiębiorstwo działalności gospodarczej opartej na osobistej pracy członków. W innych typach i rodzajach spółdzielni praca jest wykonywana na podstawie umów a prace lub na podstawie cywilno-prawnych umów zlecenia lub umów a...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 800

  praca w formacie txt

Do góry