Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Obowiązki pracownika i pracodawcy

  A) Obowiązki pracownika:

  - obowiązek świadczenia pracy,

  - obowiązek należytego wykonywania pracy,

  - obowiązek przestrzegania porządku w procesie pracy,

  - obowiązek dbałości o dobro pracodawcy i zakaz

  konkurencji,

  - obowiązek przestrzegania zasad współżycia

  społecznego.

  B) Obowiązki...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancja bankowa

  Charakterystyka

  Gwarancja bankowa (inaczej list gwarancyjny) jest to zabezpieczenie banku w przypadku, gdyby klient banku nie spełniał określonych zobowiązań wynikających z umowy zawartej między nim a bankiem. Gwarancja stanowi dokument stwierdzający, że zobowiązania klienta banku wobec osoby trzeciej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  William Edwards Deming

  W_E_Deming.jpg

  William Edwards Deming był pierwszym amerykańskim specjalistą, który w sposób metodyczny przekazywał japońskim inżynierom i menedżerom wiedzę na temat statystycznej kontroli jakości. Przybył do Japonii w 1947 roku, gdzie jako statystyk miał pomóc władzom okupacyjnym generała...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /2 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczna wielkość partii

  Charakterystyka

  Ekonomiczna wielkość partii (ekonomiczna wielkość zamówienia, Economic Order Quantity) - jest metodą zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw. Zakłada każdorazowo zamawianie stałej ilości produktów którego ilość jest zależna od ceny, cech popytu oraz kosztów utrzymania zapasów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczna wielkość partii

  Charakterystyka

  Ekonomiczna wielkość partii (ekonomiczna wielkość zamówienia, Economic Order Quantity) - jest metodą zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw. Zakłada każdorazowo zamawianie stałej ilości produktów którego ilość jest zależna od ceny, cech popytu oraz kosztów utrzymania zapasów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model grawitacji detalu Reilly'ego

  Charakterystyka

  Model grawitacji detalu Reilly'ego (metoda wpływów lokalnych) jest jedną z najbardziej znanych metod badania zasięgu handlowego rynków regionalnych. Model oparty jest na prawie grawitacji handlu detalicznego Reilly'ego, które brzmi: "dwa ośrodki A i B przyciągają zakupy mniejszej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /2 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model grawitacji detalu Reilly'ego

  Charakterystyka

  Model grawitacji detalu Reilly'ego (metoda wpływów lokalnych) jest jedną z najbardziej znanych metod badania zasięgu handlowego rynków regionalnych. Model oparty jest na prawie grawitacji handlu detalicznego Reilly'ego, które brzmi: "dwa ośrodki A i B przyciągają zakupy mniejszej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /2 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza bilansu w układzie pionowym

  Charakterystyka

  Uzupełnieniem bilansu w układzie poziomym|analizy poziomej jest analiza pionowa - czyli oddzielne badanie struktury aktywów i pasywów. Czytanie sprawozdań finansowych w układzie pionowym polega na ustaleniu i analizowaniu struktury aktywów i pasywów wykazanych w bilansie analitycznym, a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomia

  Charakterystyka

  Ekonomia (ang. Economics) - nauka społeczna o gospodarowaniu w warunkach ograniczoności zasobów, dziedzina wiedzy zajmująca się analizą procesów gospodarczych.

  Geneza

  Określenia ekonomia po raz pierwszy użył na przełomie V i VI wieku p.n.e. historyk i myśliciel - Ksenofont. Twierdził...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /3 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Numer REGON

  Charakterystyka

  Numer statystyczny REGON-numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Stanowi on wielocyfrowy i wieloczłonowy symbol cyfrowy umieszczany w rejestrze prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny w celu ewidencji funkcjonujących podmiotów gospodarczych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /4 451

  praca w formacie txt

Do góry