Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zwolnienia grupowe - pojęcie, tryb, ochrona

  Zwolnienie grupowe jest zjawiskiem socjologicznie odmiennym aniżeli suma zwolnień indywidualnych. Dlatego tez wymaga odmiennej klasyfikacji prawnej. Zastały one zinstytucjonalizowane dopiero w 1989 r. w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /3 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne sposoby rozwiązania stos. pracy przez pracodawcę

  Ustanie spółdzielczego stos.pr. z członkiem spółdzielni może nastąpić w czasie trwania członkostwa pod warunkiem zachowania przewidzianego w KP okr. wypow. oraz na podst. uchwalmy rady spółdzielni o zmniejszeniu zatrudnienia podyktowanego gospodarcza koniecznością lub przyznaniu prawa do emerytury...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasadność wypowiedzenia - rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

  Pracownik poza wypowiedzeniem lub rozw. w drodze porozumienia stron może rozw. umowę o prace bez wypow. na skutek choroby, która powstała przy wykonywaniu pracy a pracodawca nie przeniesie go na inne stanowisko, może również bez wypowiedzenia, z 3-dniowym uprzedzeniem rozwiązać umowę z pracodawca, u którego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria systemów

  Charakterystyka

  Teoria systemów (TS) lub Ogólna Teoria Systemów (OTS) to bardzo młoda (zaledwie 50 lat) dyscyplina wiedzy i umiejętność umożliwiająca w zamiarze lepsze rozumienie i harmonijne kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości. Rozpowszechnia ona podejście sieciowe oparte na współdziałaniu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.12.2011 Znaków /3 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypowiedzenie umowy na czas próbny

  Najczęściej spotykany w praktyce sposób rozwiązywania stosunku pracy to wypowiedzenie umowy o prace. Wypowiedzenie jest czynnością jednostronna.

  Elementami konstrukcyjnymi instytucji wypowiedzenia umowy są: oświadczenie woli, okres i termin wypowiedzenia. Okres powiedzenia um. zawartej na okres próbny...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron

  Porozumienie stron jest najdogodniejszym dla pracownika sposobem rozw. stos. pracy, chociaż czasem wynikają z tego powodu negatywne konsekwencje. np. przy nabywaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnego - nabywa się prawo do zasiłku po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy bez...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, bez winy pracownika

  1. Pracodawca może rozw. um. o pracę. bez wyp. bez winy pracownika: jeżeli niezdolność prac. do pracy wskutek choroby trwa:

  - dłużej niż 3 m-ce - gdy był zatrudniony w tym zakładzie krócej niż 6 mocy,

  - dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku - gdy pracownik był...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie stos. pracy bez wypowiedzenia

  Potocznie nazywane jest zwolnieniem dyscyplinarnym lub tez natychmiastowym w trybie ustaw.

  Pracodawca może zwolnic w ten sposób pracow. w przypadku:

  - ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

  - popełnienia przez pracownika przestępstwa, przestępstwo uzasadnia...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

  Wypowiedzenie umowy o pr. (tzw. zwykle) należy do najczęściej spotykanych w praktyce sposobów rozw. stos. pracy. Jest ono jednostronnym oświadczeniem woli powodującym rozwiązanie umowy o prace z upływem okresu wypowiedzenia. Nie ma znaczenia dla

  skuteczności tej formy zgoda pracownika lub pracodawcy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie stosunku pracy z uwzględnieniem wygaśnięcia (stosunek pracy rozwiązuje się - stosunek pracy wygasa)

  a) rozwiązanie stosunku pracy - jest szerokim pojęciem obejmującym swym zakresem nie tylko czynności prawne stron (np. wypowiedzenie umowy), ale także skutki, które wynikają dla stron stosunku pracy tj. z mocy prawa.

  Rozwiązanie umowy o prace powodują tylko takie zdarzenia, z którymi ustawa wiąże taki...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 582

  praca w formacie txt

Do góry