Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Okres przedkapitalistyczny i jego przedstawiciele

  Kameralizm - kameraliści postawili kwestię granicy wydatków publicznych a przez to wyznaczyli granice opodatkowania. Wskazali jedną z metod budowania budżetu państwa - powinno się rozpoczynać od potrzeb państwa tj. wydatków do których należy dostosować dochody. Kameraliści sformułowali zasadę rocznego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /2 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnić zasady budżetowe

  - zasada równowagi

  - zasada zupełności i powszechności - wymaga ujęcia w budżecie wszystkich dochodów i wydatków

  - zasada jedności formalnej - w danym państwie występuje tylko jeden budżet

  - zasada jedności materialnej - głosi że wszystkie dochody i wydatki państwa powinny być objęte jednym planem...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzować funkcje budżetu

  W teorii finansów publicznych wyodrębnia się następujące funkcje budżetu państwa:

  - funkcja redystybucyjna - alokację dóbr publicznych i realizację potrzeb dokonuje się za pośrednictwem budżetu poprzez system podatków, pożyczek, składek ubezpieczeniowych oraz system wydatków publicznych, to także...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i cechy budżetu państwa

  Budżet państwa to scentralizowany fundusz publiczny służący gromadzeniu środków pieniężnych w związku z funkcjami państwa. Podstawą tworzenia budżetu jest ustawa przyjmowana przez parlament który upoważnia rząd do realizacji określonych w ustawie dochodów i wydatków. Budżet państwa jest aktem...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortodoksyjna teoria finansów publicznych

  Dominowała przez cały XIX w. do I wojny światowej aż do wielkiego kryzysu lat 1929 - 1933. Teoria ta zaleca aby budżet państwa był jak najmniejszy. Podwaliny tej teorii stworzył J.B. Say, który uważał że podatek jest ciężarem nie tylko z prywatnego ale i ekonomicznego punktu widzenia. Założenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisać założenia teorii rewolucji Keynesowskiej

  Wielki kryzys lat 1929-1933 obalił przekonanie o samoczynnym kształtowaniu mechanizmu rynkowego. Założono konieczność ingerencji państwa w mechanizm rynkowy. Państwo nie może stać z boku wobec standardu życia społeczeństwa, bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego, socjalnego i gospodarczego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzować neoliberalizm

  Przedstawicielem okresu powstawania kapitalizmu był Stanisław Kuznets. W swoim fundamentalnym dziele na temat wzrostu gospodarczego narodów zwraca uwagę na trudności roli jaką państwo odegrało w powstawaniu nowoczesnego wzrostu gospodarczego.

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzować teorie Lernera i Buchanana

  Teoria Lernera (neokeynesowska) - w opinii Lernera zasadniczym kryterium stosowania instrumentów fiskalnych po stronie dochodów i wydatków jest skuteczne działanie w celu zapewnienia pełnego zatrudnienia oraz zapobiegania inflacji. Środkiem na to jest regulacja wydatków publicznych. Zaleca większe wydatkowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /2 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzować teorię Wagnera i Hansena

  A. Wagner sformułował konieczność szerszej ingerencji państwa w mechanizm rynkowy, natomiast teoretyczne podstawy interwencji państwa w sferze produkcji rozwinął J.M.Keynes. Wagner stwierdził iż wraz z rozwojem społecznym władze publiczne zgłaszają popyt na coraz większe dochody wskutek rosnących...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się nauka o finansach publicznych

  Przedmiotem nauki o finansach publicznych są zjawiska i procesy związane z powstawaniem i rozdysponowaniem pieniężnych środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego. Nauka o FP bada przyczyny dla których tworzy się fundusze publiczne, jak też różnorodne skutki jakie wywołuje ich...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /889

  praca w formacie txt

Do góry